Prostor, gospodarstvo in razmerja. Jugoslovanski ekonomski prostor in Slovenci

Avtorji

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Slovenija, Jugoslavija, gospodarstvo, gospodarski razvoj, Slovenci

Povzetek

V razpravi avtor obravnava percepcije jugoslovanskega ekonomskega prostora pri Slovencih. Temeljna teza se glasi, da percepcija jugoslovanskega gospodarskega prostora pri Slovencih ni bila enoznačna, temveč ambivalentna. Šlo je za balansiranje med dvema kompleksnima in strukturno različnima izbirama. Na eni strani za samozadostnost in lagodnost malo zahtevnega in v razvojno dinamičnem smislu nespodbudnega jugoslovanskega trga. Na drugi strani pa za zahteve po internacionalni kompetitivnosti slovenske ekonomije, kar so pogojevali s prenosom pristojnosti za kreiranje ekonomske politike na republiško raven.

Prenosi

Objavljeno

2009-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>