Gospodarski koncepti slovenskega liberalizma

Avtorji

  • Žarko Lazarević

Ključne besede:

Slovenija, gospodarstvo, liberalizem, ekonomski liberalizem, Slovenci

Povzetek

V razpravi avtor obravnava ekonomske koncepte slovenskega liberalizma do druge svetovne vojne. V dolgoročni perspektivi izpostavi specifike in omejeni domet ekonomskoliberalnih idej v slovenski socialno in ekonomsko nestrukturirani družbi. Posebej opozori tudi na ideološki preobrat v tridesetih letih, v časih velike gospodarske krize, ko so se nosilci ekonomskega liberalizma za obrambo lastnih položajev odrekli temeljnim postulatom liberalne gospodarske misli. Ekonomski liberalizem je bil tako potisnjen na obrobje družbenega dogajanja, v intelektualne kroge, ki so ekonomsko liberalno misel gojili še naprej.

Prenosi

Objavljeno

2008-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>