Gospodarsko sodelovanje z drugimi državami naslednicami avstroogrske monarhije 1918-1941

Avtorji

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

gospodarska zgodovina, gospodarska politika, carine, trgovski sporazumi, Srednja Evropa, Slovenija, obdobje med vojnama

Povzetek

V razpravi avtor obravnava gospodarsko sodelovanje Slovenije z državami naslednicami Avstro-Ogrske: Avstrijo, Češkoslovaško republiko, Madžarsko in Poljsko. V kontekstu širših gospodarsko-političnih razmer (gospodarska politika, carine, trgovinski sporazumi) analizira raven gospodarskih stikov skozi optiko neposredne blagovne menjave, pretoka kapitala (transferov kapitala in tehnologije) in ljudi (kroženja delovne sile, turistična dejavnost).

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>