Epuracija v coni B Slovenskega primorja in koprskem okraju cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (1945-1950)

Avtorji

  • Nevenka Troha Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

epuracija, Slovensko-italijanski odnosi, Cona B Julijske krajine, Cona B Svobodnega tržaškega ozemlja, vojaška uprava, Jugoslovanska armada

Povzetek

Razprava obravnava ukrepe t.i. čiščenja ostankov fašizma na območju, za katerega so bile pristojne slovenske civilne oblasti po zasedbi dela Julijske krajine. Potekala je v več fazah. Pojem "fašist" je poleg dejanskih sodelavcev fašizma in nemškega okupatorja zajel tudi tiste, ki so nasprotovali jugoslovanskim (komunističnim) zasedbenim oblastem in priključitvi tega območja k Jugoslaviji. Na narodnostno mešanem območju je tudi zaradi propagande italijanske strani dobila prizvok maščevanja enega naroda nad drugim.

Prenosi

Objavljeno

2003-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>