Ustanovitev Glasbene akademije v Ljubljani

Avtorji

  • Željko Oset

Ključne besede:

Glasbena akademija, Akademija za glasbo, kulturna politika v Dravski banovini, razvoj glasbenega šolstva

Povzetek

V članku so predstavljene okoliščine nastanka Glasbene akademije v obdobju 1937–1940. Akademija je bila kot javni zavod ustanovljena aprila 1940. Osrednja pozornost v razpravi je namenjena trenjem okoli zasedbe mest rednih in izrednih profesorjev na novoustanovljenem učnem zavodu.

Prenosi

Objavljeno

2012-01-01

Številka

Rubrika

Razprave