Maks Samec in njegovo prilagajanje na akademske standarde po drugi svetovni vojni

Avtorji

  • Željko Oset Univerze v Novi Gorici

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.58.3.03

Povzetek

The paper at hand deals with the academic career of Maks Samec (1881-1964) after World War II. Samec lost his habilitation upon the »purge« at the University of Ljubljana in August of 1945, but was offered a second chance as an irreplaceable scientist – he became the founder of the newly established Institute of Chemistry at the Slovenian Academy of Sciences and Arts (SASA). He has earned numerous recognitions and state decorations for his work. At the institute, he strived to apply his academic standards, but was not entirely successful, which was also a consequence of administrative reforms and changes to research policy in the 1950s.

Literatura

Archival sources:

• SI AS, Archives of the Republic Slovenia:

- SI AS 223, Vlada SRS.

- SI AS 1931, Republiški sekretariat za notranje zadeve RSNZ.

• SASA, Archives of the Slovenian Academy of Sciences and Arts:

- SASA, Kemijski inštitut.

- SASA, Predsedstvo SAZU.

- SASA, Razna pošta.

• Archives’ of family Peterlin:

- Archives’ of family Peterlin, Notes of Anton Peterlin.

• Library of the Slovenian Academy of Sciences and Arts.

Literature:

• Bernik, France. “Iz zgodovine SAZU.” In: Letopis Slovenske akademije znanosti in umetnosti: 46. knjiga: 1995, 147–50. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1996.

• Bieber, Florian and Harald Heppner, eds. Universities and Elite Formation in Central, Eastern and South Eastern Europe. Wien, Zürich, Münster: LIT, 2015.

• Bukošek, Vili, Tanja Peterlin-Neumaier, Janez Stepišnik, Janez Strnad, Saša Svetina and Anton Peterlin, eds. Anton Peterlin 1908–1993: življenje in delo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti and Institut Jožef Stefan, 2008.

• Čepič, Zdenko, Tone Ferenc, Aleš Gabrič, Bojan Godeša, Boris Mlakar, Dušan Nečak, Jože Prinčič, Janko Prunk, Božo Repe, Anka Vidovič-Miklavčič, Peter Vodopivec and Milan Ževart. Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929–1955: znanstveno poročilo. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 1995.

• Gabrič, Aleš and Peter Vodopivec, eds. Politični pritiski in izključevanja učiteljev in sodelavcev z Univerze v Ljubljani: poročilo Komisije za rehabilitacijo univerzitetnih učiteljev in sodelavcev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2000.

• Gabrič, Aleš. “Reforma visokega šolstva 1954–1961 ali kako uničiti ljubljansko Univerzo.” In: Nova revija, No. 149 (1994): 115–20.

• Gabrič, Aleš. “Znanstvena politika v Sloveniji po drugi svetovni vojni in vloga Antona Peterlina.” In: Anton Peterlin 1908–1993: življenje in delo, edited by Vili Bukošek, Tanja Peterlin-Neumaier, Janez Stepišnik, Janez Strnad, Saša Svetina and Anton Peterlin, 300–05. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti and Institut Jožef Stefan, 2008.

• Kidrič, France. “V novi Jugoslaviji.” In: Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani: druga knjiga: 1943–1947, 5–7. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti v Ljubljani, 1947.

• Krige, John. American Hegemony and the Postwar Reconstruction of Science in Europe. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2014.

• Movrin, David, Fran Bradač, Anton Sovre, Milan Grošelj, Jože Košar and Fran Petre. “Latinščina in grščina na ljubljanski univerzi v prvem desetletju po vojni.” In: Keria: studia Latina et Graeca 15, No. 2 (2013): 147–79.

• Movrin, David. “The Anatomy of a Revolution: Classics at the University of Ljubljana after 1945.” In: Classics and Communism: Greek and Latin behind the Iron Curtain, edited by György Karsai, Gábor Klaniczay, David Movrin and Elżbieta Olechowska, 141–68. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Budapest: Collegium Budapest Institute for Advanced Study; Warsaw: The Faculty of ‘Artes Liberales,’ University of Warsaw, 2013.

• Oset, Željko. “Gradnja kemičnega inštituta Univerze kralja Aleksandra I.” In: Maks Samec (1881–1964): življenje in delo: zbornik ob 50-letnici smrti, edited by Stanovnik, Branko, Maks Samec, Tanja Peterlin-Neumaier and Željko Oset, 138–40. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti and Slovensko kemijsko društvo, 2015.

• Oset, Željko. “Kemični inštitut (Borisa Kidriča) v letih med 1946 in 1959.” In: Maks Samec (1881–1964): življenje in delo: zbornik ob 50-letnici smrti, edited by Stanovnik, Branko, Maks Samec, Tanja Peterlin-Neumaier and Željko Oset, 183–88. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti and Slovensko kemijsko društvo, 2015.

• Oset, Željko. “Samec vnovič postane član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.” In: Maks Samec (1881–1964): življenje in delo: zbornik ob 50-letnici smrti, edited by Stanovnik, Branko, Maks Samec, Tanja Peterlin-Neumaier and Željko Oset, 168–72. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti and Slovensko kemijsko društvo.

• Oset, Željko. Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti: razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove, 1945–1992. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017.

• Peterlin Neumaier, Tatjana. “Življenjepis Maksa Samca.” In: Maks Samec (1881–1964): življenje in delo: zbornik ob 50-letnici smrti, edited by Stanovnik, Branko, Maks Samec, Tanja Peterlin-Neumaier and Željko Oset, 39–51. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti and Slovensko kemijsko društvo, 2015.

• Peterlin, Anton. “O slovenskem kemiku dr. Mariusu Rebeku.” In: Ameriška domovina/American home. Cleveland, Ohio, 25. 2. 1983.

• Prinčič, Jože. “Razvoj gospodarstva do sredine petdesetih let.” In: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjene Slovenije do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 2, edited by Fischer, Jasna, Jurij Perovšek, Žarko Lazarević, Ervin Dolenc, Bojan Godeša, Aleš Gabrič, Zdenko Čepič, Nataša Kandus, Igor Zemljič and Mateja Rihtaršič, 965–68. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino and Mladinska knjiga, 2005.

• Puhar, Alenka. Izidor Cankar, Mojster dobro zasukanih stavkov: življenje in delo Izidorja Cankarja, 1886–1958. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016.

• Slovenski poročevalec 15, No. 140 (1954). “Pot do moderne znanstvene ustanove.”

• Stanovnik, Branko, Maks Samec, Tanja Peterlin-Neumaier and Željko Oset, eds. Maks Samec (1881–1964): življenje in delo: zbornik ob 50-letnici smrti. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti and Slovensko kemijsko društvo, 2015.

• Suhadolc, Anton. Profesor Rihard Zupančič. Ljubljana: A. Suhadolc, 2011.

• Vidmar, Milan. Spomini: II. Maribor: Založba Obzorja, 1964.

Online sources:

• SAZU. “Members of SASA.” Accessed September 10, 2018. http://www.sazu.si/o-sazu/clani/umrli.html.

Objavljeno

2018-12-20

##plugins.generic.funding.fundingData##