Pogled katoliškega in liberalnega tabora na ustanovitev Univerze v Ljubljani od prevrata do oktobra 1921

Avtorji

  • Željko Oset Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Univerza v Ljubljani, kulturni boj, Karel Verstovšek, Anton Korošec, Josip Puntar, slovenska znanost

Povzetek

V prispevku avtor analizira idejno-nazorska stališča liberalnega in katoliškega tabora do ustanovitve slovenske univerze pred prvo svetovno vojno in po prevratu. Pri tem posebno pozornost nameni tistim dejavnikom, ki so po prevratu preprečili vpetost univerze kot institucije v kulturni boj, kar predstavlja bistven prelom glede na stanje pred vojno. Problem ustanovitve univerze je vpet v širši kontekst političnih in upravnih vprašanj ter dilemo o institucionalnih pogojih razvoja (slovenske) kulture.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Številka

Rubrika

Razprave