The First Steps towards Organising the Alpine Guide Profession

  • Marija Mojca Peternel Filozofska fakulteta
Keywords: 19th century, history, alpine guide, Alps

Abstract

At the end of the 19th century the ascended world became more and more attractive to visitors and is still in case today. The mountaineers of that time, also due to the frequent warnings of the mountaineering organizers, visited the hills accompanied by guides, which they could certainly rely on. However, this could only be achieved through concrete actions, which will be briefly described in the article.

References

Časopisni viri

Abram, Josip. »Opis Trente.« Planinski Vestnik, št. 9, 1907, 134.

Laibacher Zeitung, 31. 3. 1873, 514.

Laibacher Zeitung, 21. 3. 1894, 543.

Laibacher Zeitung, 22. 1. 1900, 138.

Mikša, Peter. »Začetki reševanja v naših gorah in nastanek prve reševalne postaje.« Friko.si – slovenski plezalni portal. Pridobljeno 20. 11. 2019. https://www.friko.si/index.php/alpinizem/2867-zaetki-reevanja-v-naih-gorah-in-nastanek-prve-reevalne-postaje.

Radics, Peter. »Ein Katechismus für Bergsteiger aus den Tagen Kaiser Josephs.« Österreichische Touristenzeitung, 1883, št. 3, 61–66.

Welter, D.. »Aus den Julischen Alpen.« Der Alpenfreund, 9. zv, 1876, 192–226.

Literatura

Badjura, Rudolf. Na Triglav, v kraljestvo Zlatorogovo!: (kažipot na Triglav): 27 fotografičnih posnetkov, 1 zemljevid, 3 načrti. V Ljubljani: H. Badiura, 1913.

Baedeker, Karl. Südbaiern, Tirol und Salzburg: Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain und Küstenland; Handbuch für Reisende. Leipzig: Baedeker, 1878.

Batagelj, Borut. »Odkritje gora: strukturne spremembe v dojemanju gora na Slovenskem.« Ekonomska i ekohistorija: časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, št. 6 (2010): 124-42.

Bergführer-Tarif für die Julischen Alpen und die Karawanken. Laibach: Section Krain, 1893.

Bergführer-Tarif für die Steiner-Alpen. Laibach: Section Krain, 1904.

Bruckmüller, Ernst. »Nove raziskave zgodovine avstrijskega meščanstva.« Zgodovinski časopis 45, št. 3 (1991): 369–89.

Cvirn, Janez. »Vražji Dežman kaj si storil.«V: Slovenska kronika XIX. stoletja, knj. 2, ur. Janez Cvirn, 36–38. Ljubljana: Nova revija, 2001–2003.

Cvirn, Janez. Trdnjavski trikotnik politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914). Maribor: Obzorja, 1997.

Deutscher und österreichischer Alpenverein, "Section Krain" in Laibach, 1874 bis 1901. Festschrift zur Feier des zwanzigjährigen Bestehens seit der Neugründung im Jahre 1881. Laibach: Selbstverl. der Section Krain des deutschen und österreichischen Alpenvereines, 1901.

Deželni zakonik za Vojvodino Kranjsk, 44−50. Ljubljana: A. Klein & Komp., 1. 9. 1904.

Dežman, Jože. Slovensko meščanstvo: od vzpona nacije do nacionalizacije (1848–1948). Celovec: Mohorjeva, 2008.

Frischauf, Johannes. Die Kreuzer-Alpe bei Stein (1837–1924). Laibach: Kleinmayr & Bamberg, Verfassers, med 1877 in 1900.

Frischauf, Johannes. Die Sannthaler Alpen: mit einer Karte und einem Panorama. Wien: Brockhausen & Bräuer, 1877.

Frischauf, Johannes. J. Frischauf's Gebirgsführer. Steiermark, Kärnten, Krain und die angrenzenden Theile von Oesterreich, Salzburg, Tirol. Graz: Leuschner & Lubensky, 1874.

Holz, Eva. »Plačevanje ljubljanskih mestnih uradnikov v drugi polovici 19. stoletja.« V: Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem: posvetovanje ob štiridesetletnici Denarnega zavoda Slovenije, ur. Peter Kos, Janez Majce, Vasilij Melik, Darja Mihelič et al., 43–46. Ljubljana: 11. in 12. decembra 1984.

Janša, Olga. »Zgodovina turizma na Slovenskem.« Turistični vestnik, 1-6 (1968): 116.

Kocbek, Fran in Mihael Kos. Vodnik za Savinske planine in najbližjo okolico. Celje: Slovensko planinsko društvo, 1894.

Kocbek, Fran. Savinske planine: vodnik po gorah in dolinah v Savinskih planinah. V Št. Petru v Savinski dolini: A. Cvenkel, 1903.

Kresal, Franc. »Davki na Slovenskem od avstrijske davčne reforme 1896 do jugoslovanske 1928.« Zgodovinski časopis 49, št. 3 (1995): 421–25.

Kresal, Franc. »Mezde in plače na Slovenskem od novele obrtnega reda 1885 do kolektivnih pogodb 1991.« Prispevki za novejšo zgodovino, št. 1-2 (1995): 7–25.

Lesti, Andreas. Das ist doch der Gipfel: Geschichten von den Bergen der Welt. Benevento: Bergwelten Verlag, 2020.

Lončar, Dragotin. Politično življenje Slovencev (Od 4. januarja 1797 do 6. januarja 1919). Ljubljana: Slovenska Matica, 1921.

Lovšin, Evgen. Gorski vodniki v Julijskih Alpah. Ljubljana: Planinska založba, 1961.

Melik, Vasilij. »Nekaj o cenah, plačah in kulturi v predmarčni dobi.« V: Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem: posvetovanje ob štiridesetletnici Denarnega zavoda Slovenije, ur. Peter Kos, Janez Majce, Vasilij Melik, Darja Mihelič et al., 37–42. Ljubljana: 11. in 12. decembra, 1984.

Mikša, Peter in Vehar, Maja. »Telovadba, šport in ženske na Slovenskem: čas do 1. svetovne vojne.« Retrospektive: Znanstvena revija za zgodovinopisje in sorodna področja 1, št. 1 (2008): 10–38.

Mikša, Peter. »Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje.« Zgodovinski časopis 67, št. 3-4 (2013): 390–405.

Mlač, Bine, ur., Planinski terminološki slovar. Ljubljana: ZRC SAZU, 2002.

Mlakar, Janko. Iz mojega nahrbtnika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1972.

Pazza, Peter August. Chronik der Section Küstenland des deutschen und österreichischen Alpenvereins. Fest-Publication zur Vollendung des XX Vereinjahres. Triest: Selbstverlag der Section Küstenland, 1893.

Pazze, Peter August in Müller, Friedrich. Neuer kleiner Wegweiser für die Besucher der St. Kanzianer Grotten. S. Küstenland (Dr.: Meneghelli), 1907.

Radics, Peter. Führer durch Krain. Die Landeshauptstadt Laibach und die schönsten Touren in Oberkrain, Innerkrain und Unterkrain für Reisende und Einheimische. Laibach: J. Giontini, 1885.

Radics, Peter. »Katechismus für Bergsteiger aus den Tagen Kaiser Josef II.« V: Bergfahrten in Österreich, Eins und Jetzt 1363–1887, 45–63. Augsburg und Leipzig: Amthor'şche Verlagsbuchhandlung, 1888.

Rajšp, Vinko. »Slovenski protestantizem, uraška tiskarna in cene.« V: Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem: posvetovanje ob štiridesetletnici Denarnega zavoda Slovenije, Ljubljana, 11. in 12. decembra 1984, ur. Peter Kos, Janez Majce, Vasilij Melik, Darja Mihelič et al., 33–36. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev, 1987.

Roschnik, Rudolf. Der Triglav: mit 17 Abbildungen, 2 Karten und 1 Umrisszeichnung, Stuttgart. Leipzig: Deutsche Verlags-Anstalt, 1906.

Roschnik, Rudolf. Führer durch die Julischen Alpen: mit fünfzehn Vollbildern, einer Rundschau, sieben Einzel und eine Übersichkarte und mehreren Handrissen. Klagenfurt: Joh. Heyn, 1914.

Sima, Johann. Im Billiehgrazer Gebirge. Berg- und Thalwanderungen von Johann Sima mit einer Uebersichtskarte von Laibach mit markierten Wegen. Bamberg, Laibach: Verlag der Section »Krain« des deutschen und österreichischen Alpenvereins, In Commission bei Ig. V. Kleimayr & Fed., 1892.

Wurzbach. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Wien: Universitäts-Buchdruckerei L. C. Zamarski (vormals J. P. Sollinger),1861.

Zakonik in ukazni list za vojvodstvo kranjsko, 20−22. Ljubljana; Rozalija Eger, 26. 6. 1865.

Spletni viri

Ősterreichisches Biographisches Lexikon. Pridobljeno 5. 2. 2020. https://www.biographien.ac.at.

Planinska zveza Slovenije. Pridobljeno 1. 10. 2019. https://www.pzs.si.

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 22. 4. 2020. https://fran.si.

Slovenski biografski leksikon. Pridobljeno 12. 1. 2020. https://www.slovenska-biografija.si.

Published
2020-12-02
Section
Articles