A Few Fragments from Josip Lavtižar’s Rich Heritage

  • Marija Mojca Peternel Filozofska fakulteta
Keywords: Josip Lavtižar, history, 19th century, newspapers, mountaineering

Abstract

The following paper aims to shed light on the rich legacy of the thinker, historian, musician, and priest Josip Lavtižar. It places a particular emphasis on his work in the mountainous area. On the 170th anniversary of his birth, it is more than necessary to remember his precious heritage, especially as he is not known enough in Slovenia today. It seems that the preservation of the memory of Lavtižar’s efforts is alive virtually only in the municipality of his birth and work, while in the broader Slovenian territory, he remains ignored.

References

Benedik, Marko, Maksimiljan Jurij File in Janez Mlinar. Znameniti Slovenci. Kranjska Gora: Župnijski urad, 2008.

Benedik, Marko. Josip Lavtižar, [duhovnik, skladatelj, zgodovinar, potopisec]. Kranjska Gora, Rateče in Planica: Župnijski urad, 1993.

Grafenauer, Ivan. »Die Reichweite der Urpfarre Maria Gail im Süden.« V: Carintia I 147 (1957): 261−74.

Janša-Zorn, Olga. »Lavtižar Josip.« V: Enciklopedija Slovenije, 6, 14. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992.

Križnar, Franc. »Duhovnik, potopisec in zgodovinar Josip Lavtižar (1851−1943) je bil tudi glasbenik in skladatelj.« V: Jeseniški zbornik, zv. 12, 432−49. Jesenice: Muzejsko društvo Jesenice, 2019.

Lavtižar, Josip. »Onstran baltiškega morja« Dom in svet, 1906, 32−38, 111−113, 175−178, 234−239, 305−309, 357−364, 430−439, 484−491, 551−560, 626−630, 689−698.

Lavtižar, Josip. Adam Ravbar [Glasbeni tisk]: opereta v štirih dejanjih. Rateče - Planica: samozal., 1928.

Lavtižar, Josip. Bled in Briksen : zgodovinska povest iz 17. stoletja. Ljubljana: pisatelj, 1931.

Lavtižar, Josip. Cerkve in zvonovi v dekaniji Kran. V Ljubljani: pisatelj, 1901.

Lavtižar, Josip. Darinka [Glasbeni tisk]: romantična spevoigra v 3 dejanjih. Rateče - Planica: samozaložba, 1929.

Lavtižar, Josip. Dvanajst Marijinih pesmi [Glasbeni tisk]: za ljudsko petje ali mešani zbor. Ráteče-Planica: samozaložba, 1930.

Lavtižar, Josip. Grof in opat [Glasbeni tisk]: opereta v dveh dejanjih. Rateče-Planica: samozaložba, 1927.

Lavtižar, Josip. Junaška doba Slovencev: zgodovinska povest iz 15. stoletja: godi se na Gorenjskem ob času turških vpadov. V Kranju: Tiskovno društvo, 1936.

Lavtižar, Josip. Lipniški grad pri Radovljici: zgodovinska povest iz 14. in 15. stoletja. Radovljica: Radovljiško prosvetno društvo, 1939.

Lavtižar, Josip. Med romanskimi národi: popotni spomini iz Italije, Španije, Francije in Švice. V Ljubljani: samozaložba, 1901.

Lavtižar, Josip. Mlada Breda: besedilo k opereti. Rateče-Planíca: samozaložba, 1926.

Lavtižar, Josip. Naši zaslužni možje. Jesenice: Tiskarna A. Blažej, 1942 [i. e. 1944].

Lavtižar, Josip. Ne v Ameriko!: izvirna ljudska igra v štirih dejanjih. V Ljubljani: založil pisatelj, 1911.

Lavtižar, Josip. Primož Trubar: verska slika našega naroda iz 16. stoletja. Ráteče - Planíca na Gorenjskem: pisatelj, 1935.

Lavtižar, Josip. Razgled po domovini. Rateče-Planica: [samozaložba] M. Pintbah, 1941.

Lavtižar, Josip. Spomini. Ljubljana: [samozaložba] Jugoslovanska tiskarna, 1926.

Lavtižar, Josip. Šentjoški gospod Šimen in njegovi sodobniki: zgodovinska povest iz 18. stoletja. Ráteče-Planica na Gorenjskem: pisatelj, 1938.

Lavtižar, Josip. V Kartago!: potopis s tremi podobami. Ráteče - Planíca: samozaložba, 1930.

Lavtižar, Josip. V petih letih okrog sveta: 1914-1919. Rateče - Planica: samozaložba, 1924.

Lavtižar, Josip. Zgodovina župnij in zvonovi v dekaniji Radolica. V Ljubljani: pisatelj, 1897.

Lavtižar, Josip. Zgodovina župnij v dekaniji Kranj. zv. 1. Kranj. V Ljubljani: pisatelj, 1898.

Mikša, Peter in Maja Vehar. »Telovadba, šport in ženske na Slovenskem: čas do 1. svetovne vojne.« V: Retrospektive: znanstvena revija za zgodovinopisje in sorodna področja 1, št. 1 (2018): 10−38.

Mikša, Peter. »Da je Triglav ostal v slovenskih rokah, je največ moja zasluga: Jakob Aljaž in njegovo planinsko delovanje v Triglavskem pogorju.« V: Zgodovinski časopis 69, št. 1-2 (2015): 112−23.

Mikša, Peter. »Narodnostni boji v planinstvu na Slovenskem do 1. svetovne vojne.« V: Zgodovina za vse 18, 2 (2011): 59−69.

Peternel, Marija Mojca. Knjige za gorohodce. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2020. https://doi.org/10.4312/9789610603962.

Radics, Peter. »Bischof, Krieger, Staatsmann Christopf von Rauber (1466−1536).« Österreichisch–ungarische Revue, 27 (1901): 38−48.

Sluga, Karmen. Josip Lavtižar: diplomsko delo. Kranjska Gora, 2006.

Published
2021-10-19
Section
Articles