Search


 
Issue Title
 
Vol 57, No 2 (2017) Raziskovanje vsakdanjega življenja: socialistični vsakdanjik in zgodovinopisje Abstract  HTML  TEI
David Petelin
 
Vol 55, No 1 (2015) »Smo mel cel popoldan fraj - da ti to kot delavcu vzamejo ...« Spomin na prosti čas in delo žensk v obdobju socialistične Slovenije Abstract  PDF
Polona Sitar
 
Vol 53, No 2 (2013) Kulturni utrip v sedemdesetih letih 20. stoletja na Kočevskem : kulturna društvena dejavnost v Kočevju Abstract  PDF
Natalija Mihelčić
 
Vol 56, No 1 (2016) Kocbekovo Premišljevanje o Španiji Abstract  PDF  HTML  TEI
Peter Kovačič Peršin
 
Vol 56, No 1 (2016) Spopad »dveh Španij« z vidikov socialne strukture španske družbe in razrednih nasprotij v njej Abstract  PDF  HTML  TEI
Avgust Lešnik
 
Vol 55, No 1 (2015) Metodološki izzivi uporabe ustnih virov pri preučevanju vsakdanjega življenja v socializmu Abstract  PDF
Jelka Piškurić
 
1 - 6 of 6 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"