Kocbekovo Premišljevanje o Španiji

  • Peter Kovačič Peršin
Keywords: Spanish Civil War, political Catholicism, corporativism, fascism, communism, revolution, Christian socialism, Crusades, Yugoslav Labour Association, Edvard Kocbek, Andrej Gosar, France Koblar

Abstract

EDVARD KOCBEK'S 'REFLECTION' ON SPAIN

Due to the Spanish Civil War, the ideological conflicts in the Catholic circles became more distinct. The clerical part, particularly the Slovenecdaily, which published biased articles on the Spanish Civil War in 1936 and 1937 with a special emphasis on condemning the rise of the popular front, understood the publication of Edvard Kocbek's essay as an attack on its views. Kocbek's purpose behind the Ponderingwas, however, to present a more balanced picture of the Spanish tragedy that was based on the reports by West European writers who favoured the Spanish republic.

The Ponderingwas the central crystallising point that led to the final split in the Catholic circles, while at the same time stirring the left-wing political groups to start fighting for a common goal. But the main reason that it became the central crystallising point was the militant response by the right-wing Catholic group; the essay in itself would have otherwise been only considered a balanced representation of the situation in Spain, which were presented one-sidedly by the clerical press. This shows that political tensions on the territory of today's Slovenia had already reached their climax as early as a few years before the war, thus rendering a dialogue and a democratic compromise that could unite the Slovenians in a national defensive attitude impossible.

References

Dolgan, Marjan, ur. Kriza revije »Dom in svet« leta 1937: Zbornik dokumentov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Gosar, Andrej. Glas vpijočega v puščavi, dvajset let ideoloških bojev in težav v slovenskem krščanskem socialnem gibanju. Ljubljana: Revija 2000, 1987.

Gosar, Andrej. Za nov družabni red: Sistem krščanskega socialnega aktivizma I., II. Celje: Družba sv. Mohorja, 1933, 1935.

Gosar, Andrej. Za nov družbeni red, priredil Lado Ločniškar. Celje: Mohorjeva družba, 1994.

Javornik, Marjan, ur. Enciklopedija Slovenije 2. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988.

Juhant, Janez in Rafko Valenčič, ur. Družbeni nauk Cerkve. Celje: Mohorjeva družba, 1994.

Kovačič Peršin, Peter. Glas iz Zaliva: Pogovori z Borisom Pahorjem. Ljubljana: Društvo 2000, 2016.

Krek, Janez Evangelist. Izbrani spisi V., ur. Vinko Brumen. Celje: Mohorjeva družba, 1993.

Krek, Janez Evangelist. Socializem: Izbrani spisi III. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna, 1925.

Lešnik, Doroteja in Gregor Tomc. Rdeče in črno: Slovensko partizanstvo in domobranstvo. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.

Prunk, Janko. Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1977.

Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Zgodovina Slovencev. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979.

Published
2016-05-25
Section
Articles