Letn. 7 Št. 1-2 (1967): Oktobrska revolucija in Slovenci. Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji v teoriji in politika KPJ — KPS. Zbornik razprav in obravnav znanstvenega posvetovanja ob dveh obletnicah v Ljubljani od 2. do 4. novembra 1967

Objavljeno: 2020-12-21

Celotna številka

Uvodnik

Razprave

Razmišljanja in razpravljanja

 • Obravnave

  Metod Mikuž, Vladimir Dedijer, Lojze Ude, Bogo Grafenauer, Dušan Kermavner, Marjan Britovšek, France Klopčič
  247-273
 • Obravnave

  Dušan Kermavner, Juraj Andrassy, France Škerl, Tone Zorn, Franc Štoka, Miha Marinko, Tone Fajfar, Vladimir Dedijer , France Klopčič, Bogo Grafenauer, Fran Zwitter, Janko Pleterski, Boris Ziherl, Jaka Avšič
  427-467
 • Obravnave

  Ernest Turk, France Klopčič
  497-501
 • Sklepne besede

  Boris Ziherl
  503