Cene in mezde ter gospodarski položaj industrijskega delavstva na Slovenskem neposredno po prevratu

Avtorji

  • Jože Šorn

Ključne besede:

Slovenci, delavstvo, gospodarska zgodovina, socialna zgodovina, mezde, cene, prva svetovna vojna, vojno gospodarstvo, Kraljevina SHS

Prenosi

Objavljeno

1967-01-01