Beležke o stališčih italijanskega delavskega gibanja do nacionalnega vprašanja v tako imenovani Julijski Benečiji (do leta 1941)

Authors

  • Karel Šiškovič

Keywords:

Italija, italijansko delavsko gibanje, Julijska Benečija, nacionalno vprašanje, 1918-1941, Slovenci, Hrvati, manjšina, Komunistična partija Italije, Primorska, Istra, Trst, Komunistična partija Jugoslavije

Published

1967-01-01

Most read articles by the same author(s)