Med idealom in resničnostjo: ženske v času druge svetovne vojne na Slovenskem

Avtorji

  • Tjaša Konovšek

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.59.3.05

Ključne besede:

ženske, druga svetovna vojna, spol, krščanstvo, Slovenska protifašistična ženska zveza

Povzetek

V članku se osredotočam na vloge spolov v času druge svetovne vojne na Slovenskem. Razpredem skupek identitet in motivov, revolucionarnih in tradicionalnih. Revolucionarno obdobje je bilo globoko zaznamovano s stoletja starim antropološkim položajem – krščanstvom. Druga svetovna vojna je spremenila razmerja med spoloma in omogočila ženskam vstop v moško sfero. Slednje so ženske storile s pomočjo tradicionalnih mehanizmov, ki so imeli lastna pravila, zakonitosti in razvoj. Moje delo pokaže, da so ženske dajale osvobodilnemu gibanju legitimnost, v zameno pa je to ženskam dalo nov družbeni položaj – položaj, ki je bil vendar mnogo bolj tradicionalen, kot je trdilo socialistično gibanje. Zgodbe bork, aktivistk, družinskih članov in neodločenih opazovalcev nam razkrijejo, kako je okupacija zaznamovala vojna leta in kako je nova socialistična Jugoslavija našla svojo moč.

Literatura

Accati, Luisa. »Svetničin mož: očetovska vloga, materinska vloga in italijanska politika.« V: Časopis za kritiko znanosti 21, št. 158/159, (1993): 133–46.

Accati, Luisa. Pošast in lepotica. Oče in mati v katoliški vzgoji čustev. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Batinić, Jelena. Women and Yugoslav Partisans: A History of World War II Resistance. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Bojc Bidovec, Franja. Ni neskončnih poti. Pisma sinu. Ljubljana: Borec, 1984.

Deželak Barič, Vida. »Politizacija ženske na Slovenskem v času druge svetovne vojne.« V: Ženske skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Aleksander Žižek., 317–22. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004.

Dežman, Jože, ur. Gorenjski partizan. Gorenjski odred 1942–1944. Kranj: Partizanski knjižni klub, 1992.

Dornik Šubej, Ljuba. »Vloga žensk v obveščevalnih in varnostnih službah na Slovenskem pred, med in po drugi svetovni vojni.« V: Ženske skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Aleksander Žižek, 159–68. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004.

Ferenc, Tone. Ljudska oblast na Slovenskem 1941–1945. Ljubljana: Mladika, 1991.

Gay, Peter. Freud for Historians. New York, Oxford: Oxford University Press, 1986.

Godeša, Bojan. »Revizija in odpiranje novih obzorij – priložnost za 'drugačno' zgodovino?.« Zgodovinski časopis 63, št. 1-2 (2009): 440–58.

Godeša, Bojan. Kdor ni z nami, je proti nam. Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno fronto in protirevolucionarnim taborom. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995.

Henderson Stewart, Frank. Honor. Chicago, and London: Chicago University Press, 1994.

Kovačević, Dušanka. Women of Yugoslavia in the National Liberation War. Belgrade: Conference for Social Activities of Yugoslav Women, 1977.

Lešnik, Doroteja in Gregor Tomc. Rdeče in črno. Slovensko partizanstvo in domobranstvo. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.

Mayer, Arno. The Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War. London: Verso, 2010.

Sklevicky, Lydia. Konji, žene, ratovi. Zagreb: Ženska infoteka, 1996.

Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992: 1, ur. Jasna Fischer et al. Ljubljana: Mladinska knjiga, Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Štajner, Milena et al. Ilegalčki: vojna Ljubljana 1941–1945: iz zapuščine Ade Krivic. Ljubljana: Društvo ZAK, 2004.

Traverso, Enzo. The European Civil War 1914–1945. London, New York: Verso, 2016.

Ule, Mirjana. »Kontekst ženskih študij v Sloveniji.« V: Od ženskih študij k feministični teoriji, zbornik, ur. Eva D. Bahovec, 119–24. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, (1993).

Verginella, Marta. »Narodna čast ali kako sta se spojila narod in čast.« Acta Histriae 8, št. 2 (2000): 421–30.

Verginella, Marta. »Naše žene volijo.« V: Naše žene volijo, ur. Milica Antić Gaber. Ljubljana: Urad za žensko politiko, 1999, 71–84.

Verginella, Marta. »Poraženi zmagovalci. Slovenska pričevanja o osvobodilnem gibanju na Tržaškem.« V: Ljudje v vojni. Druga svetovna vojna v Trstu in na Primorskem, ur. Marta Verginella, Sandi Volk in Katja Colja, 13–51. Koper: Zgodovinski društvo za južno Primorsko, 1995.

Vidmar Horvat, Ksenija. Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.

Volk, Alessandro. »Raznolikost vojnih izkušenj v spominih tržaških Slovencev.« V: Ljudje v vojni. Druga svetovna vojna v Trstu in na Primorskem, ur. Marta Verginella, Sandi Volk in Katja Colja, 53–138. Koper: Zgodovinski društvo za južno Primorsko, 1995.

Objavljeno

2019-12-03

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)