Between the Ideal and Reality: Women During World War II in Slovenia

  • Tjaša Konovšek
Keywords: women, World War II, gender, Christianity, Slovenian Anti-Fascist Women's Association

Abstract

The following article focuses on gender roles during World War II in the Slovenian lands. It outlines a number of identities and motives, both revolutionary and traditional. The revolutionary period was profoundly influenced by the centuries-old anthropological situation – Christianity. World War II transformed gender roles and allowed women to enter the male sphere. They achieved this by resorting to traditional mechanisms with their own rules, laws, and history. The study shows that women gave legitimacy to the National Liberation Movement, which, in turn, provided them with a new social status – one that was much more aligned with tradition than the socialist movement claimed. The stories of female fighters, activists, family members, and undecided bystanders reveal how the occupation shaped the wartime years and how the new Socialist Yugoslavia rose to power.

References

Accati, Luisa. »Svetničin mož: očetovska vloga, materinska vloga in italijanska politika.« V: Časopis za kritiko znanosti 21, št. 158/159, (1993): 133–46.

Accati, Luisa. Pošast in lepotica. Oče in mati v katoliški vzgoji čustev. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Batinić, Jelena. Women and Yugoslav Partisans: A History of World War II Resistance. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Bojc Bidovec, Franja. Ni neskončnih poti. Pisma sinu. Ljubljana: Borec, 1984.

Deželak Barič, Vida. »Politizacija ženske na Slovenskem v času druge svetovne vojne.« V: Ženske skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Aleksander Žižek., 317–22. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004.

Dežman, Jože, ur. Gorenjski partizan. Gorenjski odred 1942–1944. Kranj: Partizanski knjižni klub, 1992.

Dornik Šubej, Ljuba. »Vloga žensk v obveščevalnih in varnostnih službah na Slovenskem pred, med in po drugi svetovni vojni.« V: Ženske skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Aleksander Žižek, 159–68. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004.

Ferenc, Tone. Ljudska oblast na Slovenskem 1941–1945. Ljubljana: Mladika, 1991.

Gay, Peter. Freud for Historians. New York, Oxford: Oxford University Press, 1986.

Godeša, Bojan. »Revizija in odpiranje novih obzorij – priložnost za 'drugačno' zgodovino?.« Zgodovinski časopis 63, št. 1-2 (2009): 440–58.

Godeša, Bojan. Kdor ni z nami, je proti nam. Slovenski izobraženci med okupatorji, Osvobodilno fronto in protirevolucionarnim taborom. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995.

Henderson Stewart, Frank. Honor. Chicago, and London: Chicago University Press, 1994.

Kovačević, Dušanka. Women of Yugoslavia in the National Liberation War. Belgrade: Conference for Social Activities of Yugoslav Women, 1977.

Lešnik, Doroteja in Gregor Tomc. Rdeče in črno. Slovensko partizanstvo in domobranstvo. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.

Mayer, Arno. The Persistence of the Old Regime. Europe to the Great War. London: Verso, 2010.

Sklevicky, Lydia. Konji, žene, ratovi. Zagreb: Ženska infoteka, 1996.

Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992: 1, ur. Jasna Fischer et al. Ljubljana: Mladinska knjiga, Inštitut za novejšo zgodovino, 2005.

Štajner, Milena et al. Ilegalčki: vojna Ljubljana 1941–1945: iz zapuščine Ade Krivic. Ljubljana: Društvo ZAK, 2004.

Traverso, Enzo. The European Civil War 1914–1945. London, New York: Verso, 2016.

Ule, Mirjana. »Kontekst ženskih študij v Sloveniji.« V: Od ženskih študij k feministični teoriji, zbornik, ur. Eva D. Bahovec, 119–24. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, (1993).

Verginella, Marta. »Narodna čast ali kako sta se spojila narod in čast.« Acta Histriae 8, št. 2 (2000): 421–30.

Verginella, Marta. »Naše žene volijo.« V: Naše žene volijo, ur. Milica Antić Gaber. Ljubljana: Urad za žensko politiko, 1999, 71–84.

Verginella, Marta. »Poraženi zmagovalci. Slovenska pričevanja o osvobodilnem gibanju na Tržaškem.« V: Ljudje v vojni. Druga svetovna vojna v Trstu in na Primorskem, ur. Marta Verginella, Sandi Volk in Katja Colja, 13–51. Koper: Zgodovinski društvo za južno Primorsko, 1995.

Vidmar Horvat, Ksenija. Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.

Volk, Alessandro. »Raznolikost vojnih izkušenj v spominih tržaških Slovencev.« V: Ljudje v vojni. Druga svetovna vojna v Trstu in na Primorskem, ur. Marta Verginella, Sandi Volk in Katja Colja, 53–138. Koper: Zgodovinski društvo za južno Primorsko, 1995.

Published
2019-12-03
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)