Konečne sami. Národný štát, reprezentácia a suverenita v strednej Európe po roku 1989.

Bratislava, 25. – 26. 9. 2019

  • Tjaša Konovšek Inštitut za novejšo zgodovino
Published
2019-12-05
Section
Reviews and Reports