The Curse of Number 45

The Formation of The Slovenian National Assembly and the Government between 1996 and 1997

Authors

  • Tjaša Konovšek Inštitut za novejšo zgodovino

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.60.2.09

Keywords:

transition, parliament, government, political power

Abstract

Constituting the Slovene parliament and government in the 90s was deeply marked by the transition and polarization of Slovene political space. This paper spatially and temporarily frames the historical event and then focuses on a case study of parliamentary and government constitution. It analyses the formal perspective of the process and informal arrangements that crucially shaped the constituting process. This kind of research reveals the depth of parliamentary parties' polarization. The political discourse was woven around for identifications that manifested the polarization. Left-leaning parties, Liberal democratic party (Liberalna demokracija Slovenije) being the most dominant, understood themselves as pro-Europe parties that will bring West-type normality, while right-leaning Slovene people’s party (Slovenska ljudska stranka), Slovene Christian democrats (Slovenski krščanski demokrati), and Slovene democratic party (Slovenska demokratska stranka) named themselves spring parties. The first group understood the opposing parties as hindrances to the normalization process, while right-leaning parties feared continuity with socialism and marked the left-leaning parties as old forces. The repeating defeat of right-wing parties (with a few months’ exceptions in 2000) reinforced their negative discourse, which fully emerged after the end of the transition.

References

Časopisni članki

Albreht, Matjaž. »Za predsednika DZ je bil izvoljen Janez Podobnik.« Delo, 4. 12. 1996, 1.

Grah, Matija. »Išče se predsednik parlamenta.« Mladina, 26. 11.1996, 16–19.

Grah, Matija. »Vlada pomladanske neenotnosti?.« Mladina, 21. 1. 1997, 8–11.

Jakopec, Marko. »Prva, konstitutivna seja Drnovškovega kabineta.« Delo, 1. 3. 1997, 1.

Jakopec, Marko. »Rok za oblikovanje delovnih teles se izteka. Novi državni zbor se je našel v kleščah svojih komisij in odborov.« Delo, 3. 1. 1997, 2.

Miheljak, Vlado. »Presenečenje volitev 96: nobenih presenečenj.« Mladina, 17. 9. 1996, 10–11.

Pušenjak, Dejan. »Predsednik Kučan bo še enkrat povabil stranke.« Delo, 12. 11. 1996, 1.

Pušenjak, Dejan. »SLS predlagala vlado narodne enotnosti.« Delo, 14. 1. 1997, 1.

Pušenjak, Dejan in Vladimir Vodušek. »Po dolgotrajnih pogajanjih podpis koalicijske pogodbe.« Delo, 18. 2. 1997, 1.

Taškar, Jana. »Ko so si DZ razdelili novi in stari poslanci. Slaba tretjina poslancev na istem delovnem mestu.« Delo, 16. 12. 1996, 2.

Taškar, Jana. »Ministrski kandidati so premagali prvo oviro.« Delo, 26. 2. 1997, 1.

Taškar, Jana. »Parlamentarne volitve so razpisane za 10. november.« Delo, 6. 9. 1996, 1.

Vodušek, Vladimir. »Blaga volilna kampanja. Stranke pred volitvami ne bodo zamenjale strategije.« Delo, 25. 10. 1996, 2.

Vodušek, Vladimir. »Bliža se čas odločitve o kandidatu Drnovšku.« Delo, 3. 1. 1997, 2.

Vodušek, Vladimir. »Povezovanja SDS, SLS, SKD in LS. Konec sanj o predvolilni koaliciji pomladnih strank.« Delo, 18. 10. 1996, 2.

Vodušek, Vladimir. »Mandatarjev predlog o sestavi vladne koalicije.« Delo, 18. 1. 1997, 1.

Vodušek, Vladimir. »Najobsežnejša pogodba.« Delo, 20. 2. 1997, 1.

Vodušek, Vladimir. »Naše stranke rade načenjajo teme, povezane s tranzicijo.« Delo, 7. 11. 1996, 2.

Vodušek, Vladimir. »Pogajalski konec tedna brez rezultatov. Odločitev o kandidatu za predsednika tik pred sejo.« Delo, 2. 12. 1996, 2.

Vodušek, Vladimir. »Predsednik Kučan bo ponudil priložnost dr. J. Drnovšku.« Delo, 31. 12. 1996, 1.

Vodušek, Vladimir. »Prvaki strank tudi v drugem krogu vztrajajo pri svojem.« Delo, 18. 12. 1996, 1–2.

Vodušek, Vladimir in Grega Repovž. »Pomladne stranke nezadovoljne z Drnovškovo vladno ponudbo.« Delo, 20. 1. 1997, 1.

Žerdin, Ali H. »Prekletstvo številke 45. Državni zbor ni podprl Drnovškove vlade. In kdo je glasoval proti?« Mladina, 11. 2. 1997, 10–13.

Žižek, Slavoj. »'Duhovna kriza družbe'? Ne, hvala!« Mladina, 3. 9. 1996, 19.

Literatura

Christiaens, Kim, James Mark in José M. Faraldo. »Entangled Transitions: Eastern and Southern European Convergence or Alternative Europes? 1960s – 2000s.« Contemporary European History, 26, št. 4 (2017): 577–99.

Crowley, Stephen and Miroslav Stanojević. »Varieties of Capitalism, Power Resources, and Historical Legacies: Explaining the Slovenian Exception.« Politics and Society, 39, št. 2 (2011): 268–95.

Fuentes, Juan Francisco. »Populism. The Timeline of a Concept.« Contributions to the History of Concepts, 15, št. 1 (2020): 47–68.

Gašparič, Jure. Državni zbor 1992 – 2012: o slovenskem parlamentarizmu. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Gašparič, Jure. Izza parlamenta. Zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941. Ljubljana: Modrijan, 2015.

Gašparič, Jure. »O samoumevnosti uvajanja parlamentarne demokracije v vzhodni Evropi v letu 1989.« V: Regionalni vidiki tranzicije, ur. Aleksander Lorenčič in Željko Oset, 81–96. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016.

Gašparič, Jure in Simona Kustec. »Stabilna nestabilnost ali idejnopolitični (ne)značaj slovenskih strank 1992 – 2018.« V: Narod – politika – država. Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja, ur. Jurij Perovšek in Mojca Šorn, 299–313. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020.

Kam, Christopher. Party Discipline and Parliamentary pPolitics. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Kelly, G. E. Mark. The Political Philosophy of Michel Foucault. London: New York: Routledge, 2009.

Konovšek, Tjaša. Formiranje Liberalne demokracije Slovenije in njene politike (1992 – 1996). V: Narod – politika – država. Idejnopolitični značaj strank na Slovenskem od konca 19. do začetka 21. stoletja, ur. Jurij Perovšek in Mojca Šorn, 267–80. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2020.

Lorenčič, Aleksander. Prelom s starim in začetek novega. Tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990 – 2004). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012.

Lynch, A. Richard. »Foucault’s Theory of Power. « V: Michel Foucault. Key Concepts, ur. Dianna Taylor, 13–26. London: New York: Routledge, 2014.

O’Brien, Patricia. »Michel Foucault’s History of Culture.« V: The New Cultural History, ur. Lynn Hunt, 25–46. Berkley: Los Angeles: London: University of California Press, 1989.

Repe, Božo. Slovenci v osemdesetih letih. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2001.

Repe, Božo. Milan Kučan, prvi predsednik. Ljubljana: Modrijan, 2015.

Rupel, Dimitrij. Vzpon med evropske zvezde. Slovenska pot v Evropsko unijo. Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve, 2004.

Sartori, Giovanni. Parties and Party Systems. A Framework for Analysis. Colchester: ECPR, 2005.

Ther, Philipp. Europe since 1989. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2016.

Villa, G. Carlos. Nova država za nov svetovni red. Mednarodni vidiki osamosvajanja Slovenije. Ljubljana: Založba /*cf., 2017.

Weber, Max. From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Routledge, 2009.

Zajc, Drago, Samo Koprivnik in Simona Kustec Lipicer. Od volilnih programov do koalicijskih pogodb: analiza politične kongruence. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2012.

Žagar, Mitja. »Ustava SFRJ in ustavni sistem 1974: povzročitelj krize ali mehanizem za njeno razreševanje?.« V: Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988, ur. Zdenko Čepič. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2010, 231–56.

Spletni viri

Niko Toš (ur.). Vrednote v prehodu 2. Ljubljana : IDV – CJMMK, 1999. E-gradiva – Center za raziskovanje javnega mnenja. Pridobljeno 1. 7. 2020. https://www.cjm.si/gradiva/.

Volitve v Državni zbor 1996. Državna volilna komisija. Pridobljeno 2. 7. 2020. https://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv/dz1996.

Portal DZ - Izbrani dokument. »Zapisnik 1. seje Državnega zbora 28. novembra 1996.« Pridobljeno 2. 7. 2020. https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=II&type=sz&uid=03BB15FE2100A010C12564650044DB7F.

Portal DZ - Izbrani dokument. »Zapisnik 1. seje Državnega zbora 2. decembra 1996.« Pridobljeno 2. 7. 2020. https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=II&type=sz&uid=EFEE4318F264923CC125646500451CDF.

Portal DZ - Izbrani dokument. »Zapisnik 1. seje Državnega zbora 3. decembra 1996.« Pridobljeno 2. 7. 2020. https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=II&type=sz&uid=A9B17271D49BF53DC1256465004581C1.

Portal DZ - Izbrani dokument. »Zapisnik 3. izredne seje Državnega zbora 27. februarja 1997.« Pridobljeno 1. 7. 2020. https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=II&type=sz&uid=AB45C7774F00FBFDC12564650048E632.

Tiskani viri

Državni zbor Republike Slovenije. Poročilo za obdobje 23. 12. 92 do 16. 10. 96. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 1996.

Poročilo o delu Državnega zbora v mandatnem obdobju 1996–2000. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 2000.

Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 1996.

Ustava Republike Slovenije. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 2011.

Published

2020-09-08

Most read articles by the same author(s)