»Zavedajmo se pri vsaki naši akciji, da tekmujemo!« Narodno tekmovanje, Tekmovanje zmage in druga

Avtorji

  • Damijan Guštin Inštitut za novejšo zgodovino

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.32

Ključne besede:

Osvobodilna fronta slovenskega naroda, odporniško gibanje, tekmovanje, motiviranje, propaganda, druga svetovna vojna, Slovenija

Povzetek

Poleti in jeseni 1944 je vodstvo odporniškega gibanja izvedlo dve delovni tekmovanji svojih političnih organov in vojaških enot. Članek na podlagi primarnega gradiva analizira zastavitev, izvedbo in rezultate teh tekmovanj, ki so po svoji vsebini predstavljala sinergijo med motivacijskimi in propagandnimi prijemi odporniškega gibanja na Slovenskem ter potrebami po dodatnih materialnih dobrinah in razširitvi človeške baze v letu 1944. Tekmovanja v zbiranju materialne in politične podpore odporniški organizaciji so spodbudila dodatno aktivacijo njenih političnih organov na vseh ravneh in izostritev njihovih političnih nalog. Pridobitev dodatnih materialnih in človeških resursov neposredno od prebivalstva je bila v okoliščinah občutnega primanjkljaja pomembna za delovanje in preživetje odporniške organizacije, izvesti pa jih je bilo mogoče le na območjih, kjer je bilo odporniško gibanje dovolj organizirano in kontrola okupacijskih in kolaborantskih sil ni bila popolna.

Literatura

Beltram, Vlasta. Svet med Snežnikom in Slavnikom med drugo svetovno vojno. Koper: Pokrajinski arhiv = Capodistria: Archivio regionale, 2021.

Ferenc, Tone. Ljudska oblast na Slovenskem; 3. Mi volimo. Ljubljana: Mladika, 1991.

Kladnik, Tomaž. Slovenska partizanska in domobranska vojska : od ustanovitve do konca 2. svetovne vojne. Ljubljana: Defensor, 2006.

Mally, Eva. Slovenski odpor: Osvobodilna fronta slovenskega naroda od 1991 do 1945. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2011.

Mikuž, Metod. Pregled zgodovine NOB v Sloveniji. IV. knjiga. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1973.

Škerl, France. Kdaj je bila ustanovljena Osvobodilna fronta?. Borec 9, št. 4 (1957): 185–86.

Vrenčur, Milena in Ivan Križnar. V navzkrižnem ognju: Grosupeljsko in Stiško okrožje OF: 1941–1945. Ljubljana: Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, 1997.

Objavljeno

2024-05-08

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 > >>