»Učenje nemškega jezika in telovadba sta na prvem mestu.« Nemška okupacija v šolskih kronikah osnovnih šol Frankolovo, Vransko in Vojnik

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.31

Ključne besede:

druga svetovna vojna, šolske kronike, okupacija, Štajerska, Vojnik, Vransko, Frankolovo

Povzetek

Šolske kronike so že od svojega nastanka nenadomestljiv zgodovinski vir, ki razen informacij o šoli, ki jo je vodila, ponuja precej širšo sliko o utripu v nekem okolju, o vsakdanjem življenju lokalnega prebivalstva, njegovem predstavnem svetu in sistemu vrednot. Zgodovinarji tudi s pomočjo tovrstnih virov gradijo védenje o nekem dogodku, dogajanju, procesih. Pri osvetlitvi obdobja druge svetovne vojne in okupacije, ki je v temeljih pretresla slovensko družbo, so nam v pomoč šolske kronike kroniki osnovnih šol Frankolovo, Vransko in Vojnik. V njih se skriva obilo zanimivih impresij in pričevanj »malih ljudi« o »velikih dogodkih«.

Literatura

Ferenc, Tone. Izbrana dela. Okupacijski sistemi med drugo svetovno vojno. 1 Razkosanje in aneksionizem. Ur. Mitja Ferenc. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, 2006.

Ferenc, Tone. Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem. Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS v Ljubljani II (1958): 81–156.

Matzer, Lisbeth. »Pripadaš nam po svoji krvi.« Hitlerjeva mladina kot sredstvo germanizacije na Gorenjskem in na Spodnjem Štajerskem. Zgodovina za vse 30, št. 1 (2022): 68–81.

Matzer, Lisbeth. Herrschaftssicherung im „Grenzland. “Nationalsozialistische Jugendmobilisierung im besetzten Slowenien (1941–1945). Inaugural-Dissertation: Graz, 10. 4. 2020.

Žižek, Aleksander. »Še nikoli nismo bili tako mladi, močni, verni in fanatični, kakor smo danes!.« V: Marija Počivavšek (ur.). Odsevi preteklosti. Iz zgodovine Celja 1941–1945 (4), 83–135. Celje: Muzej novejše zgodovine Celje, 2004.

Žižek, Aleksander. Kratek oris strukture in delovanja štajerske domovinske zveze na Celjskem v letih 1941 do 1945. V: Celjski zbornik 28 (1993): 199–274.

Objavljeno

2024-05-08