Vpliv velike gospodarske krize na razvoj trgovine

Avtorji

  • Marija Počivavšek

Ključne besede:

gospodarstvo, gospodarska kriza, trgovina, Slovenija, Celje

Povzetek

Učinke Velike gospodarske krize je slovenska trgovina občutila nekoliko manj kot industrija. O krizi v slovenski trgovini pričajo tudi podatki o gibanju števila trgovskih obratov; sočasno z gospodarsko krizo je opaziti upad ustanavljanja novih trgovskih podjetij, še bolj vidno pa so se posledice gospodarske krize odražale v velikem zmanjšanju števila trgovskih obratov in posledično večji brezposelnosti. Močno so bili prizadeti predvsem manjši trgovci, katerih število prodajaln se je zmanjšalo za 30%. Krizo v trgovini so v tridesetih letih 20. stoletja seveda občutili tudi porabniki; kupna moč je padla, zaradi slabih letin in višjih stroškov so se dvignile cene življenjskih potrebščin, primanjkovati pa je začelo tudi različnih vrst blaga.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01