Iskanje nove poduhovljenosti: nova duhovna gibanja in prakse na Slovenskem med letoma 1850 in 1941

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.22

Ključne besede:

duhovnost, teozofija, spiritualizem, 19. stoletje, obdobje med obema vojnama, meščanstvo

Povzetek

V članku je predstavljen razvoj novodobne duhovnosti na Slovenskem in še zlasti pojav spiritualizma in teozofije. Spiritualizem se je pojavil v zadnjih desetletjih 19. stoletja, zaradi njegove razširjenosti pa mu je kmalu sledilo tudi nasprotovanje katoliškega kroga. Modernizacijo Kranjske je spremljal tudi pojav nekaterih drugih alternativnih praks, kot je bilo denimo vegetarijanstvo, ki ga je večina prebivalcev in tudi zdravniških avtoritet sprejemala z globokim nezaupanjem. Pod vplivom številnih člankov iz ameriškega in angleškega zgodovinopisja, ki raziskujejo nastanek novih verskih gibanj, je v članku naslovljeno tudi vprašanje razširjenosti nove duhovnosti, članek pa poskuša tudi odgovoriti, ali je mogoče v tem pogledu preslikati razmerje med podeželjem in mestom na intenzivnost razširjenosti nove duhovnosti ter ali so bile vse ezoterične ideje enako priljubljene. 

Literatura

Bertoncelj, Mojca. New age in zahodna kultura. Bogoslovni vestnik 63, št. 1 (2003): 7‒27.

Chryssides, George D. Defining the New Age. V: James Lewis in Daren Kemp (ur.). Handbook of New Age, 1‒24. Leiden: Brill, 2007.

Franklin, Jeffrey. Spirit Matters Occult Beliefs. Alternative Religions, and the Crisis of Faith in Victorian Britain. New York: Cornell University Press, 2018.

Grdina, Igor. Med kraljestvom in republiko duhov. Ljubljana: inštitut za civilizacijo in kulturo, 2013.

Hanegraaff, Wouter J. New Age and Secularization. Religions in the Disenchanted World 47, št. 3 (2000): 288‒312.

Hanegraaff, Wouter J. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. New York: State University of New York Press, 1998.

Hanegraaff, Wouter J. The New Age Movement and Western Esotericism. V: James Lewis in Daren Kemp (ur.). Handbook of New Age, 25‒50. Leiden: Brill, 2007.

Judson, Pieter. A Habsburg Empire. A New History. Cambridge in London: The Belknap Press of Harvard Univerisity Press, 2016.

McCann, Gillian. Vanguard of the New Age: The Toronto Theosophical Society, 1891‒1945. Montreal, London in Ithaca: McGill-Queen's University Press, 2012.

Mulacz, Peter. History of Parapsychology in Austria. Notes for a History of Parapsychological Developments in Austria. Paper The Parapsychological Association, 43rd Annual Convention, Proceedings of Presented Papers (2000). https://www.academia.edu/37938688/History_of_Parapsychology_in_Austria_Notes_for_a_History_of_the_Development_of_Parapsychological_Studies_in_Austria_from_1848_to_our_times

Natale, Simon. Spiritualism exposed: Scepticism, credulity and spectatorship in end-of-the-century America. European Journal of American Culture 29, št. 2 (2010): 131‒44.

Natale, Simone. Supernatural Entertainments: Victorian Spiritualism and the Rise of Modern Media Culture. University Park: Penn State University Press, 2016.

Prothero, Stephen. From Spiritualism to Theosophy: "Uplifting" a Democratic Tradition Religion and American Culture. A Journal of Interpretation 3, št. 2 (1993): 197‒216.

Rein, Katharina. Mind Reading in Stage Magic: The “Second Sight” Illusion, Media, and Mediums. communication +1, 4, št. 1 (2015). Dostopno na: https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1040&context=cpo. Pridobljeno 17. 1. 2024.

Rozman, Andrej in Aleksandra Boldin. Na valovih duha. Adelma von Vay in Carolina Corner. Moj obisk Štajerske. Ljubljana: Buča, 2023.

Rozman, Andrej. Archives of the Theosophical Society in Slovenia & Yogoslavia. Fota Newsletter of the Friends of the Theosophical Archives 9 (2020): 24‒29. Dostopno na: http://hypatia.gr/fota/images/newsletter/Fota_Newsletter_09.pdf. Pridobljeno 17. 1. 2024.

Salmi, Hannu. Nineteenth-Century Europe. A Cultural History. Cambridge: Polity, 2008.

Spencer, Colin. Vegetarianism: A History. New York in London: Grub Street, 2016.

Sutcliff, Steven. The Origins of 'New Age' Religion betwween the World Wars. V: James Lewis in Daren Kemp (ur.). Handbook of New Age, 51‒75. Leiden: Brill, 2007.

Šmitek, Zmago. Klic daljnih svetov. Slovenci in neevropske kulture. Ljubljana: Založba Borec, 1986.

Todd, Jay Leonard. Talking to the Other Side: A History of Modern Spiritualism and Mediumship: A Study of the Religion, Science, Philosophy and Mediums that Encompass this American-Made Religion. New York: iUniverse, Inc, 2005.

Trnovec, Barbara. Kolumbova hči. Življenje in delo Alme Karlin. Celje: Pokrajinski muzej Celje, 2015.

Objavljeno

2024-05-08