»Obravnava, kakoršna še ni bila v Ljubljani«: finančna afera Terezije Aristoteles leta 1874

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.64.1.13

Ključne besede:

Terezija Aristoteles, mešetarjenje, finančna goljufija, Deželno sodišče v Ljubljani, Avstro-Ogrska

Povzetek

Prispevek obravnava finančno afero soproge lesnega trgovca Terezije Aristoteles v Ljubljani v 70. letih 19. stoletja. Aristoteles se je zadolžila pri eni od ljubljanskih mešetark, ki so za visoke obresti posredovale pri izposoji denarja, pridobljenega od posojilodajalcev. Pri tem se je Aristoteles močno zadolžila in posegla po prevarah, da bi si izposodila še več denarja. Ko je bilo njeno početje razkrito, je februarja 1874 sledil odmeven sodni proces pred ljubljanskim sodiščem, ki je pritegnil obilo zanimanja ne samo Ljubljančanov, ampak tudi slovenskega in avstrijskega tiska predvsem zaradi dejstva, da je bila večina vpletenih storilk in žrtev ženskega spola. Javno mnenje ni bilo naklonjeno ne Aristoteles ne oškodovanim posojilodajalcem, ki so obveljali za izkoriščevalce, prežeče na ljudi v stiski. Aristoteles in njena mešetarka sta bili obsojeni na dvoletno zaporno kazen.

Literatura

Cerar – Danilo, Anton. Spomini. Ljubljana: samozaložba, 1930.

Dr. J. T. Cesar Jožef v našem nemškem gledališči. Slovenski narod 13, 1880, št. 278, 1–2.

G. O naših učiteljicah. Slovenski narod 8, 1875, št. 148, 1–2.

Jurčič, Josip. Zbrano delo: deseta knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1982.

Kersnik, Janko. Zbrano delo: peta knjiga. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1952.

Nebel, Julian. Adele Spitzeder: der größte Bankenbetrug aller Zeiten. München: Finanz Buch Verlag, 2017.

Paupié, Kurt. Handbuch der Österreichischen Pressegeschichte 1848–1859: Band I: Wien. Wien, Stuttgart: Wilhelm Braumüller, 1960.

Studen, Andrej. Ženski polom pred sodnijo v Ljubljani. V: Janez Cvirn (ur.). Slovenska kronika XIX. stoletja: 1861–1883, 271–72. Ljubljana: Nova revija, 2003.

Vodopivec, Peter. Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju stopale v javno življenje: prispevek k zgodovini žensk v slovenskem prostoru (1848–1900). Zgodovina za vse 1, št. 2 (1994): 30–44.

Vodopivec, Peter. Velika gospodarska kriza 1873 in Slovenci. Prispevki za novejšo zgodovino 39, št. 2 (1999): 25–38.

Wellmer, Arnold. Dem Frühling entgegen!. Allgemeine Zeitung, 1874, št. 89, 1351.

Zajc, Marko in Janez Polajnar. Naši in vaši: iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in na začetku 20. stoletja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2012.

Žigon, Tanja. Nemško časopisje na Slovenskem. Ljubljana: Študentska založba, 2001.

Objavljeno

2024-05-08

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)