Jurij Perovšek: Politika in moderna. Idejnopolitični razvoj, delovanje in zareze v slovenski politiki od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne

Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022, 359 str.

Authors

Keywords:

Reports, Reviews

Author Biography

  • Neja Blaj Hribar, Institute of contemporary history; Universtiy of Ljubljana - Faculty of arts

    Research Assistant; PhD student

Published

2023-11-02