The Reconstruction of the Goriška Region after World War I and the Role of the Architect Maks Fabiani

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.63.3.01

Keywords:

Gorizia region, World War I, war demage, reconstruction

Abstract

The article deals with the war damage in Gorizia region after World War I and its the reconstruction . Reconstruction was already started by various committees during the war, after the front had withdrawn from Goriška to the Piave. The processes of reconstruction and refugee return were carried out simultaneously, and the role of local craftsmen in reconstruction was particularly important. The renowned architect Maks Fabiani was also involved in the reconstruction of Goriška, initially still in the service of the Austro-Hungarian Empire, but after the Italian occupation (and later annexation) of Goriška, he also led the reconstruction work in the Italian office. For the reconstruction, he drew up regulation plans, sometimes for entire towns, sometimes for individual public buildings and squares, and tried to create a new urban image for the country.

References

Abelow Benjamin, Kako je zahod pripeljal vojno v Ukrajino. Kako je politika ZDA in Nata pripeljala do krize, vojne in do tveganja jedrske katastrofe, (Ljubljana: Založba ZRC, 2023), 111.

Anton Vuk, Zgodovina čevljarske industrije in obrti v Mirnu, v zvezi z zadružništvom in socijalističnim gospodarstvom. Ob desetletnici današnjega podjetja Tovarna čevljev »Jadran«. (Miren, 1957, tipkopis).

Brecelj, Anton »Nadloge pred prevratom in sam bolan«. Mladika 16 (1935), št. 11: 421-426.

Brecelj, Anton, «Srečanje s kolero«. Mladika 16 (1935), št. 2: 53-55

Brecelj, Anton, »Cvetoča kri«. Mladika 16 (1935), št. 10: 377-381

Brecelj, Anton, »Lačen«. Mladika 16 (1935), 135-139

Brecelj, Anton, »Ob prevratu na Goriškem«. Slovenec, 28. 10. 1928, 18-19.

Brecelj, Anton, »Podgane«. Mladika 16 (1935), št.9: str. 335-339

Brecelj, Anton, »Skrivne groze«. Mladika 16 (1935), št. 3: 91-94

Brecelj, Anton, »Slučaji, ki so ali niso slučaji«. Mladika 16 (1935), št. 5: 179-182

Brecelj, Anton, »V vojaški službi.« Mladika 16 (1935), št. 1:13-16

Brecelj, Anton, »Za viteški red Franca Jožefa.« Mladika 16 (1935), št. 8: 299-303

Brecelj, Anton, »Zdravilo za smrt in življenje«. Mladika 16 (1935), št.6:. 219-223

Fornazarič Dr. S., »Goriška«. Demokracija 1919 (II), št. 1.-3.: str. 20 – 29.

Gabršček Andrej, Goriški Slovenci 2, (Ljubljana: Samozaložba, 1935.

Goranka Kreačič, »Mož od Soče: portret dr. Slavka Fornazariča, borca za narodnostne pravice primorskih Slovencev.« Prispevki za novejšo zgodovino 57 (2017), št. 2: 8–32.

Kolenc Nataša, »Arhitekt Maks Fabiani in povojna obnova Goriške po I. svetovni vojni«, v: Begunci: slovenski begunci s soške fronte: zbornik. (Nova Gorica: Goriški muzej, 2016).

Koršič, Verena, »Fabiani, Maks (1865–1962)«, v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. (Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977).

Ledinek Lozej Špela, »Obnova stavbnega fonda po prvi svetovni vojni v Vipavski dolini,« v: Vojne na Slovenskem : pričevanja, spomini, podobe, ur. Maja Godina Golja (Ljubljana: Založba ZRC, 2012), 70.

Marko Pozzetto, »Vojna 1914-1918«, v: Maks Fabiani - Vizije prostora (Kranj: Libra, 1997).

Marušič Branko, Goriški Slovenci od prodora pri Kobaridu do konca leta 1918. (Solkan, 1962).

Marušič Jaka, Prva svetovna vojna v muzejih na Slovenskem. (Ljubljana, 2006).

Neznani, »Prilika za nemške obrnike in rokodelce vseh vrst, ki se nikdar več ne povrne«, Slovenec 28.1.1918

Petra Svoljšak, »Vojna škoda«, v: Enciklopedija Slovenije. (Ljubljana: Mladinska knjiga 2000.

Pozzetto Marko: Življenje in delo, v: Maks Fabiani – Vizije prostora (Kranj: Libra, 1997).

Pozzetto, Marko, »Arhitektura po meri človeka«, v: Maks Fabiani - Vizije prostora. (Kranj: Libra, 1997).

Ravnikar Edvard, »Maks Fabiani arhitekt, inženir, pedagog«, Primorski dnevnik, št. 132, 21. 6. 1988, 12.

Svoljšak Petra in Kolenc Petra, Tu je vse končano vse je v razvalinah (Ljubljana: ZRC SAZU, 2021) pridobljeno 1. 9. 2023 https://www.zrc-sazu.si/sl/novice/tu-je-vse-koncano-vse-je-v-razvalinah.

Uredništvo, »Križev pot«, Obnova Goriške 15. – 30.9. 1922

Uredništvo, »Naša prva beseda«. Obnova Goriške, 1. – 15.7. 1922.

Published

2023-11-08