Nekaj utrinkov iz delovanja veteranske organizacije Zveza bojevnikov

"Organizacija Bojevnikov je trdna in močna, je zveza src in duš. Je temelj prijateljstva in ljubezni med narodi"

Avtorji

  • Petra Svoljšak

Ključne besede:

1. svetovna vojna, Zveza bojevnikov, veterani, vojni invalidi, socialna pomoč, Jugoslavija, spomeniki

Povzetek

V razpravi je predstavljena dejavnost Zveze bojevnikov (1931-1941), ki je združevala veterane prve svetovne vojne, v večini nekdanje avstro-ogrske vojake. Zveza bojevnikov je bila nepolitična in nadstrankarska organizacija, katere delovanje je bilo osredinjeno na gojenje spomina na Veliko vojno, kar se je odražalo predvsem v spodbujanju k postavljanju spomenikov padlim vojakom prve svetovne vojne. Svoje delovanje je usmerjala tudi na socialno področje, predvsem v obliki t. i. samopomoči in v skrbi za ureditev socialnega položaja vojnih invalidov. Tako z zornega kota državne skrbi in odnosa ter skozi gradnjo in vsebino državotvornega kolektivnega spomina na obdobje prve svetovne vojne moremo ugotoviti, da so bili veterani nekdanje avstro-ogrske vojske veterani drugega razreda, katerih spomin zaradi zgodovinskih okoliščin ni mogel postati del uradne komemoracije Velike vojne na jugoslovanskih tleh.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01