Prva svetovna vojna in Slovenci: 1994–2014

Authors

  • Petra Svoljšak Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.55.2.08

Keywords:

First World War, Slovenian historiography, bibliography 1994 - 2014

Abstract

WORLD WAR I AND SLOVENIANS: 1994–2014

The paper examines the Slovenian historiographic production about the topic of World War I from 1994 to 2014 and represents a continuation of a commented bibliography, which encompassed the period from 1918 to 1993. The time between 1994 and 2014 was characterised by enormous production and a shift of the contents from the »Yugoslav« themes, which had tailored the statehood remembrance after World War I; the decline of the World War I themes as the focus shifted to the historiographic examination of World War II; and the very diversified research in the last period. The central theme of the historical writings is the Soča/Isonzo Front, but not merely as a military process: the focus shifted on the level of the soldiers’ experience, gender studies, the role of the Church, fatalities among soldiers, and remembrance of World War I. All of these issues have been subjected to historical research as well.

Author Biography

  • Petra Svoljšak, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU
    izr. prof, predstojnica ZIMK

References

Clausewitz, Carl von. O vojni. Ljubljana: Studia humanitatis, 2004.

Grdina, Igor. »Nedokončana vojna.« V: Velika vojna in mali ljudje, ur. Igor Grdina. 7−12. Šentjur: Knjižnica; Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2014.

Kos, Mateja. »Deželni muzej in prva svetovna vojna.« Argo 57, št. 1 (2014): 34–47.

Krumeich, Gerd in Gerhard Hirschfeld. »Writing the history of the First World War.« V: Brill's encyclopedia of the First World War, ur. Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich in Irina Renz. Leiden, Boston: Brill, 2012.

Svoljšak, Petra. »Prva svetovna vojna in Slovenci: 1. del.« Zgodovinski časopis 47, št. 2 (1993): 263–287.

Svoljšak, Petra. »Prva svetovna vojna in Slovenci: II. 1945-1992.« Zgodovinski časopis 47, št. 4 (1993): 547–567.

Svoljšak, Petra. »Nekaj utrinkov iz delovanja veteranske organizacije Zveza bojevnikov: "Organizacija Bojevnikov je trdna in močna, je zveza src in duš. Je temelj prijateljstva in ljubezni med narodi".« Prispevki za novejšo zgodovino 46, št. 1 (2006): 277–288.

Tallec, Yohann le. »Historiography of World War One«. The British Library. Pridobljeno 25. 9. 2015. http://www.bl.uk/world-war-one/articles/historiography-of-world-war-one.

Winter, Jay in Antoine Prost. The Great War in history: debates and controversies, 1914 to the present. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2006.

Žvanut, Maja. »Delovanje Deželne centrale za domovinsko varstvo za Kranjsko med I. svetovno vojno - priprave za vojni muzej.« Kronika 33, št. 1 (1985): 64–67.

Published

2015-10-23

Issue

Section

Articles