»Že v naprej je natančno preračunana vsaka možnost, kjer bi se dal v zadnjem hipu ujeti še kak košček slovenske zemlje.« Delovanje mednarodne razmejitvene komisije na Štajerskem v letih 1920–23

Avtorji

  • Filip Čuček Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.63.1.05

Ključne besede:

Štajerska, Maribor, razmejitvena komisija, senžermenska pogodba, povojna leta, 1920–23

Povzetek

V razpravi avtor analizira delovanje razmejitvene komisije na Štajerskem v letih 192023. Potem ko je senžermenska mirovna pogodba julija 1920 postala pravnomočna, je bila dva tedna kasneje v Parizu imenovana posebna mednarodna razmejitvena komisija, ki je imela nalogo, da na terenu definitivno določi mejo. V skladu s pogodbo je morala izdelati plan dela in določiti mejo, sporna območja pa markirati in definirati na terenu. Komisija je vodila, organizirala in koordinirala dela na meji, po potrebi pa obiskovala sporna območja in preverjala mejne točke.

Biografija avtorja

  • Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Literatura

Arhivsko gradivo

Pokrajinski arhiv Maribor (PAM):

SI_PAM/0645/003/00791 Kazenski spis Okrožnega sodišča Maribor XI 488/22 (Turner, Josef – protidržavna agitacija za Nemško Avstrijo), 1922 (Združeni dokumenti).

Steiermärkischer Landesarchiv (StLA):

Stenographisches Protokoll über die 28. Sitzung der steiermärkischen provisorischen Landesversammlung am 7. Mai 1920, 545–48.

Časopisje

Arbeiterwille, 1920.

Grazer Tagblatt, 1919, 1920, 1921.

Jugoslavija, 1920.

Jutro, 1920, 1921, 1923.

Marburger Zeitung, 1920, 1923.

Mariborski delavec, 1920.

Murska straža, 1920.

Nova Doba, 1920.

Slovenec, 1920, 1921.

Slovenski narod, 1920.

Straža, 1920, 1921.

Tabor, 1920, 1921, 1922.

Literatura

Čuček, Filip. »'Volkovi in hijene'. Primeri 'obračuna' s spodnještajerskim nemštvom (in vsenemške 'obrambe domovine') v prevratni dobi.« Prispevki za novejšo zgodovino 61, št. 2 (2021): 67–102.

Dolenc, Ervin. »Deavstrizacija v politiki, upravi in kulturi v Sloveniji,« v: Slovensko–avstrijski odnosi v 20. stoletju. Uredil Dušan Nećak et al. 81–94. Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2004.

Ferlež, Jerneja (ur.). Nemci in Maribor. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012.

Jenuš, Gregor. Ko je Maribor postal slovenski. Maribor: ZRI dr. Franca Kovačiča, 2011.

Hartman, Bruno. »Prevrat v Mariboru.« Studia Historica Slovenica, št. 1 (2002): 192–201.

Klemenčič, Matjaž. »Germanizacija slovenske Štajerske, ki jo je preprečil poseg generala Rudolfa Maistra.« Časopis za zgodovino in narodopisje 82, št. 2–3 (2001): 49–66.

König, Heinz. »Die Festlegung von Staatsgrenzen. Der maßgebliche Beitrag der Geodäten zur Realisierung von Grenzen,« Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 9, št. 2 (2019): 471–97. 10.1553/BRGOE2019–2s471.

König, Heinz. »Die Grenze mit dem Serbisch–Kroatisch–Slowenischen Staat.« V: Der Vertrag von St. Germain, Kommentar. Herausgegeben von DDr. Herbert Kalb, Dr. Thomas Olechowski, Dr. Anita Ziegerhofer unter Mitwirkung von Laura Rathmanner und Stefan Wedrac. 132–40. Wien: MANZ’sche Verlags– und Universitätsbuchhandlung, 2021.

König, Heinz. »Die Staatsgrenzen Österreich.« Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation 85, št. 2 (1997), 142–49.

Morawetz, Sieghard. »Die steirisch–südslawische Grenze zwischen Hühnerkogel und Kutschenitza.« Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark 16 (1968): 19–31.

Penič, Lojze. Boj za slovensko severno mejo 1918–1920. Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 1988.

Perovšek, Jurij. Slovenska osamosvojitev v letu 1918. Ljubljana: Modrijan, 1998.

Perovšek, Jurij. Slovenski prevrat 1918. Ljubljana: INZ, 2018.

Rahten, Andrej. Po razpadu skupne države. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Celovec: Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2020.

Rathmanner, Laura R. »Kommissionen, Ausschüsse, Tribunale: Internationale Einrichtungen im Staatsvertrag von St. Germain.« Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs 10, št. 1 (2020): 87–123. 10.1553/BRGOE2020–1s87.

Ščap, Dušan »Vprašanje (Apaškega polja) Apaške kotline 1919–1921 iz zornega kota poročanja avstrijskih časopisov.« V: Zbornik soboškega muzeja 25. 313–24. Uredil Branko Kerman. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2019.

Zajšek, Boštjan. »'Raje pa hočemo nemško umreti, kakor laško ali slovansko trohneti' – mariborski Nemci v letu 1918.« Studia Historica Slovenica 19, št. 2 (2019): 419–466.

Zajšek, Boštjan. Jugoslavija prihaja. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2018.

Zorn, Tone. »'Deutsche Grenzwacht' in razmejitev na Štajerskem v letih 1919–1922.« Časopis za zgodovino in narodopisje 51, št. 1 (1980): 165–81.

Zorn, Tone »'Murska straža' o slovenski severni meji in o Prekmurju v letih 1919/1922.« Zgodovinski časopis 34, št. 4 (1980): 413–30.

Objavljeno

2023-05-03

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>