»Volkovi in hijene«

Primeri »obračuna« s spodnještajerskim nemštvom (in vsenemške »obrambe domovine«) v prevratni dobi

Avtorji

  • Filip Čuček Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.61.2.04

Ključne besede:

Spodnja Štajerska, prevrat, transformacija, tranzicija, deavstrizacija, slovenizacija, Slovenci, Nemci, obračun

Povzetek

V prispevku avtor analizira prevratno dobo na Spodnjem Štajerskem (predvsem na »ogroženih« območjih) skozi prizmo primerov obračuna s spodnještajerskim nemštvom. Nemci so bili z nastankom nove države prestrašeni, odpuščanja številnih nemških javnih uslužbencev so bila tako rekoč na dnevnem redu, na drugi strani pa je slovenska stran evforično krenila v nove čase. Dogodki, ki so sledili, so širili sovraštvo do nemštva (in tudi strah pred njimi), med Nemci pa večali občutek ogroženosti. V »bran« spodnještajerskemu nemštvu se je najbolj ognjevito postavil graški vsenemški časnik Grazer Tagblatt, ki je nato vseskozi (dve desetletji) zagovarjal parolo, da je potrebno Spodnjo Štajersko priključiti nazaj k nemštvu (kar se je na koncu dejansko tudi zgodilo).

Biografija avtorja

  • Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Literatura

Antoličič, Gregor. »Slovensko ozemlje pod vtisom umika avstro-ogrske vojske jeseni 1918.« Studia Historica Slovenica 19, št. 2 (2019): 519-50.

Biber, Dušan. Nacizem in Nemci v Jugoslaviji (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1966).

Bister, Feliks. Majestät, es ist zu spät (Wien, Köln, 1995).

Bizjak, Matjaž. »Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918.« Prispevki za novejšo zgodovino 43, št. 1 (2003): 25-36.

Boj za Maribor 1918-1919. Glavni in odgovorni urednik Janez J. Švajncer (Maribor: Založba Obzorja, 1988).

Brix, Emil. Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation (Wien, Köln, Graz: Hermann Böhlaus Nachf., 1982).

Cvirn, Janez in Andrej Studen, »Etnična (nacionalna) struktura mest na Spodnjem Štajerskem (1880-1910).« V: Prvi i drugi međunarodni seminar Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj. Uredila Nives Rittig Beljak (Varaždin: Varteks; Zagreb: Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, 2002), 115-23.

Cvirn, Janez. »Deutsche und Slowenen in der Untersteiermark.« V: Slowenen und Deutsche im gemeinsamen Raum. Herausgegeben von Harald Heppner (München: R. Oldenbourg, 2002), 111-25.

Cvirn, Janez. »Nemci na Slovenskem (1848-1941).« V: »Nemci« na Slovenskem 1941-1955. Uredil Dušan Nećak (Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998), 62-81.

Cvirn, Janez. »Obesiti za pete in scvreti nad ognjem.« Zgodovina za vse 2, št. 2 (1995), 9-15.

Cvirn, Janez. Trdnjavski trikotnik (Maribor: Založba Obzorja, 1997).

Čuček, Filip. Svoji k svojim (Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016).

Dolenc, Ervin. »Deavstrizacija v politiki, upravi in kulturi v Sloveniji.« V: Nećak, Dušan et al. (ur.) Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju (Ljubljana : Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2004), 81-94.

Gačič, Aleksandra. Dr. Bogumil Vošnjak – politik in diplomat. Doktorska disertacija (Maribor: Filozofska fakulteta, 2014).

Goropevšek, Branko. »Razpad sloge na slovenskem Štajerskem.« V: Celjski zbornik (Celje: Osrednja knjižnica, 2003), 143–61.

Goropevšek, Branko. Štajerski Slovenci, kaj hočemo! (Celje: Zgodovinsko društvo, 2005).

Hartman, Bruno. »Prevrat v Mariboru.« Studia Historica Slovenica, št. 1 (2002): 179-227.

Jenuš, Gregor, Darko Friš in Ana Šela. »Maribor med prevratom in senžermensko pogodbo.« Prispevki za novejšo zgodovino 60, št. 3 (2020): 110-48.

Jenuš, Gregor. »Maribor ali 'Marburg an der Drau?« Časopis za zgodovino in narodopisje 85, št. 4 (2014): 35-70.

Jenuš, Gregor. »Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča na pariški mirovni konferenci.« V: Studia Historica Slovenica 9, št. 2-3 (2009): 669-90.

Jenuš, Gregor. Ko je Maribor postal slovenski (Maribor: ZRI dr. Franca Kovačiča, 2011).

Judson, Pieter. Habsburška monarhija: nova zgodovini (Ljubljana: Založba Sophia, 2019).

Klemenčič, Matjaž. »Germanizacija slovenske Štajerske, ki jo je preprečil poseg generala Rudolfa Maistra.« Časopis za zgodovino in narodopisje 82, št. 2-3 (2001): 49-66.

Kovačič, Fran. Maribor in bodoča državna meja (Maribor: Mariborski Narodni svet, 1918).

Kriechbaumer, Robert. Die großen Erzählungen der Politik. Politische Kultur und Parteien in Österreich von der Jahrhundertwende bis 1945 (Böhlau, Wien / Köln / Weimar, 2001).

Kurahs, Hermann. »Dr. Franz Kamniker in St. Germain.« V: Blätter für Heimatkunde 61 - (1987): 112-22.

Kurahs, Hermann. »Radkersburg und der Kampf um die Südgrenze 1918-1919.« V: Im Brennpunkt des Geschehens 1918-1920 – V žarišču dogodkov 1918-1920 (Bad Radkersburg: Stadtgemeinde; Radgona: Mestna občina, 2018), 28-87.

Kurahs, Hermann. Verwehrte Heimat (Wien: Lit Verlag, 2014).

Kurzweil, David. Die steirischen Bauernwehren 1918-1938. Masterarbeit (Graz: Karl-Franzens Universität, 2020).

Matić, Dragan. »Konec prve svetovne vojne – dokončni zaton nemštva na Slovenskem.« V: Slovenski prelom 1918. Uredil Aleš Gabrič (Ljubljana: Slovenska matica, 2019), 231-49.

Moll, Martin in Filip Čuček. Duhovniki za rešetkami (Ljubljana: Arhivsko društvo, 2006).

Moll, Martin. Kein Burgfrieden (Innsbruck, Wien, Bozen: StudienVerlag, 2007).

Nemci in Maribor. Uredila Jerneja Ferlež (Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012).

Neubacher, Christian. Die Deutschdemokratische Partei in der Steiermark. Diplomarbeit (Wien, 2011).

Penič, Lojze. Boj za Maribor 1918-1919 (Maribor: Založba Obzorja, 1988).

Penič, Lojze. Boj za slovensko severno mejo 1918-1920 (Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 1988).

Perovšek, Jurij. Slovenska osamosvojitev v letu 1918 (Ljubljana: Modrijan, 1998).

Perovšek, Jurij. Slovenski prevrat 1918. (Ljubljana: INZ, 2018).

Perovšek, Jurij. V zaželjeni deželi (Ljubljana: INZ, 2009).

Pleterski, Janko. Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914-1917 (Ljubljana: Arhivsko društvo, 1980).

Rahten, Andrej. »Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja za Slovensko Štajersko in Prekmurje.« V: Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018): 489-528.

Rahten, Andrej. Po razpadu skupne države (Celje: Celjska Mohorjeva družba; Celovec: Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2020).

Rahten, Andrej. »'Šampanjec v Gradcu in nemške demivierges' – ocena delovanja podpolkovnika Shermana Milesa na Štajerskem leta 1919.« Studia Historica Slovenica 19, št. 3 (2019): 781-814.

Rihtarič, Ivan. »Časopis Murska straža in dogodki v Radgoni od aprila do septembra 1919.« V: Im Brennpunkt des Geschehens 1918-1920 – V žarišču dogodkov 1918-1920 (Bad Radkersburg: Stadtgemeinde; Radgona: Mestna občina, 2018), 304-23.

Rozman, Franc. »Politično življenje Nemcev.« V: Od Maribora do Trsta (Maribor: Pedagoška fakulteta, 1998), 51-56.

Schober, Franz Josef. »Über die Kämpfe um die neue Grenze nach dem ersten Weltkrieg im Raum Mureck-Halbenrein-Abstall.« V: Im Brennpunkt des Geschehens 1918-1920 – V žarišču dogodkov 1918-1920 (Bad Radkersburg: Stadtgemeinde; Radgona: Mestna občina, 2018), 170-241.

Stavbar, Vlasta. Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje (Maribor: Založba Pivec, 2017).

Steinböck, Erwin. Die Kämpfe um Radkersburg und im steirischen Grenzraum 1919 (Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1983).

Studen, Andrej. »Izjava enega zanesljivega Slovenca zadostuje.« Prispevki za novejšo zgodovino 49, št. 1 (2009): 129-42.

Studen, Andrej. »Odstranjevanje prejšnje zunanjosti in ponemčevalnega stremljenja šolske oblasti.« V: Slovenski prelom 1918. Uredil Aleš Gabrič (Ljubljana: Slovenska matica, 2019), 161-80.

Studen, Andrej. »O 'ferdamanih babah in dedih.'« Zgodovina za vse 27, št. 2 (2020): 25-56.

Ščap, Dušan. »Apaško vprašanje v letih 1919-1920 iz zornega kota poročanja slovenskih časopisov.« V: Im Brennpunkt des Geschehens 1918-1920 – V žarišču dogodkov 1918-1920 (Bad Radkersburg: Stadtgemeinde; Radgona: Mestna občina, 2018), 244-65.

Ščap, Dušan. »Vprašanje (Apaškega polja) Apaške kotline 1919-1921 iz zornega kota poročanja avstrijskih časopisov.« V: Zbornik soboškega muzeja 25. Uredil Branko Kerman (Murska Sobota: Pomurski muzej, 2019), 313-24.

Ščap, Dušan. Apaško polje skozi zgodovino (Mahovci: Samozal., 2021).

Toš, Marjan. »Prevratni dnevi 1918/1919 pri Lenartu v Slovenskih goricah.« Časopis za zgodovino in narodopisje 68, št. 2 (1997): 323-28.

Ude, Lojze. Boj za Maribor (Maribor: Založba Obzorja, 1988).

Ude, Lojze. Boj za slovensko severno mejo 1918-1919 (Maribor: Založba Obzorja, 1977).

Vovko, Andrej. »Nemška šolska organizacija Deutscher Schulverein.« V: Slovenska kronika XIX. stoletja – 1861-1883. Uredil Janez Cvirn (Ljubljana: Nova revija, 2001), 340, 341.

Zajšek, Boštjan, Jugoslavija prihaja (Maribor: Pokrajinski arhiv, 2018).

Zajšek, Boštjan. »Nemški« luterani in 'slovenski' katoličani.« Stati inu obstati, št. 23/24 (2018): 140-159.

Zorn, Tone. »'Deutsche Grenzwacht' in razmejitev na Štajerskem v letih 1919-1922.« Časopis za zgodovino in narodopisje 51, št. 1 (1980): 165-81.

Zorn, Tone. »'Murska straža' o slovenski severni meji in o Prekmurju v letih 1919/1922.« Zgodovinski časopis 34, št. 4 (1980): 413-30.

Objavljeno

2021-10-19

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>