"Wolves and Hyenas"

Examples of the “Reckoning” With the Lower Styrian Germans (and the all-German “Homeland Defence”) During the Upheaval

  • Filip Čuček Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History
Keywords: Lower Styria, upheaval, transformation, transition, de-Austrianisation, Slovenianisation, Slovenians, Germans, reckoning

Abstract

In the following contribution, the author analyses the upheaval in Lower Styria (especially in the “endangered” areas) through the prism of the examples of the reckoning with the Lower Styrian Germans. The establishment of the new state terrified the Germans. Many German civil servants were dismissed practically every day, while, on the other hand, the Slovenian side euphorically looked towards the future. The events that followed spread hatred (and fear) of the Germans, who felt increasingly threatened. The most fervent “defence” of the Lower Styrian Germans came from the Grazer Tagblatt newspaper from Graz, which kept constantly arguing (for two decades) that Lower Styria should be annexed back to the German nation (which eventually really happened).

Author Biography

Filip Čuček, Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

References

Antoličič, Gregor. »Slovensko ozemlje pod vtisom umika avstro-ogrske vojske jeseni 1918.« Studia Historica Slovenica 19, št. 2 (2019): 519-50.

Biber, Dušan. Nacizem in Nemci v Jugoslaviji (Ljubljana: Cankarjeva založba, 1966).

Bister, Feliks. Majestät, es ist zu spät (Wien, Köln, 1995).

Bizjak, Matjaž. »Umik avstro-ogrske vojske skozi slovenski prostor novembra 1918.« Prispevki za novejšo zgodovino 43, št. 1 (2003): 25-36.

Boj za Maribor 1918-1919. Glavni in odgovorni urednik Janez J. Švajncer (Maribor: Založba Obzorja, 1988).

Brix, Emil. Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation (Wien, Köln, Graz: Hermann Böhlaus Nachf., 1982).

Cvirn, Janez in Andrej Studen, »Etnična (nacionalna) struktura mest na Spodnjem Štajerskem (1880-1910).« V: Prvi i drugi međunarodni seminar Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj. Uredila Nives Rittig Beljak (Varaždin: Varteks; Zagreb: Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, 2002), 115-23.

Cvirn, Janez. »Deutsche und Slowenen in der Untersteiermark.« V: Slowenen und Deutsche im gemeinsamen Raum. Herausgegeben von Harald Heppner (München: R. Oldenbourg, 2002), 111-25.

Cvirn, Janez. »Nemci na Slovenskem (1848-1941).« V: »Nemci« na Slovenskem 1941-1955. Uredil Dušan Nećak (Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998), 62-81.

Cvirn, Janez. »Obesiti za pete in scvreti nad ognjem.« Zgodovina za vse 2, št. 2 (1995), 9-15.

Cvirn, Janez. Trdnjavski trikotnik (Maribor: Založba Obzorja, 1997).

Čuček, Filip. Svoji k svojim (Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016).

Dolenc, Ervin. »Deavstrizacija v politiki, upravi in kulturi v Sloveniji.« V: Nećak, Dušan et al. (ur.) Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju (Ljubljana : Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2004), 81-94.

Gačič, Aleksandra. Dr. Bogumil Vošnjak – politik in diplomat. Doktorska disertacija (Maribor: Filozofska fakulteta, 2014).

Goropevšek, Branko. »Razpad sloge na slovenskem Štajerskem.« V: Celjski zbornik (Celje: Osrednja knjižnica, 2003), 143–61.

Goropevšek, Branko. Štajerski Slovenci, kaj hočemo! (Celje: Zgodovinsko društvo, 2005).

Hartman, Bruno. »Prevrat v Mariboru.« Studia Historica Slovenica, št. 1 (2002): 179-227.

Jenuš, Gregor, Darko Friš in Ana Šela. »Maribor med prevratom in senžermensko pogodbo.« Prispevki za novejšo zgodovino 60, št. 3 (2020): 110-48.

Jenuš, Gregor. »Maribor ali 'Marburg an der Drau?« Časopis za zgodovino in narodopisje 85, št. 4 (2014): 35-70.

Jenuš, Gregor. »Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča na pariški mirovni konferenci.« V: Studia Historica Slovenica 9, št. 2-3 (2009): 669-90.

Jenuš, Gregor. Ko je Maribor postal slovenski (Maribor: ZRI dr. Franca Kovačiča, 2011).

Judson, Pieter. Habsburška monarhija: nova zgodovini (Ljubljana: Založba Sophia, 2019).

Klemenčič, Matjaž. »Germanizacija slovenske Štajerske, ki jo je preprečil poseg generala Rudolfa Maistra.« Časopis za zgodovino in narodopisje 82, št. 2-3 (2001): 49-66.

Kovačič, Fran. Maribor in bodoča državna meja (Maribor: Mariborski Narodni svet, 1918).

Kriechbaumer, Robert. Die großen Erzählungen der Politik. Politische Kultur und Parteien in Österreich von der Jahrhundertwende bis 1945 (Böhlau, Wien / Köln / Weimar, 2001).

Kurahs, Hermann. »Dr. Franz Kamniker in St. Germain.« V: Blätter für Heimatkunde 61 - (1987): 112-22.

Kurahs, Hermann. »Radkersburg und der Kampf um die Südgrenze 1918-1919.« V: Im Brennpunkt des Geschehens 1918-1920 – V žarišču dogodkov 1918-1920 (Bad Radkersburg: Stadtgemeinde; Radgona: Mestna občina, 2018), 28-87.

Kurahs, Hermann. Verwehrte Heimat (Wien: Lit Verlag, 2014).

Kurzweil, David. Die steirischen Bauernwehren 1918-1938. Masterarbeit (Graz: Karl-Franzens Universität, 2020).

Matić, Dragan. »Konec prve svetovne vojne – dokončni zaton nemštva na Slovenskem.« V: Slovenski prelom 1918. Uredil Aleš Gabrič (Ljubljana: Slovenska matica, 2019), 231-49.

Moll, Martin in Filip Čuček. Duhovniki za rešetkami (Ljubljana: Arhivsko društvo, 2006).

Moll, Martin. Kein Burgfrieden (Innsbruck, Wien, Bozen: StudienVerlag, 2007).

Nemci in Maribor. Uredila Jerneja Ferlež (Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2012).

Neubacher, Christian. Die Deutschdemokratische Partei in der Steiermark. Diplomarbeit (Wien, 2011).

Penič, Lojze. Boj za Maribor 1918-1919 (Maribor: Založba Obzorja, 1988).

Penič, Lojze. Boj za slovensko severno mejo 1918-1920 (Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 1988).

Perovšek, Jurij. Slovenska osamosvojitev v letu 1918 (Ljubljana: Modrijan, 1998).

Perovšek, Jurij. Slovenski prevrat 1918. (Ljubljana: INZ, 2018).

Perovšek, Jurij. V zaželjeni deželi (Ljubljana: INZ, 2009).

Pleterski, Janko. Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914-1917 (Ljubljana: Arhivsko društvo, 1980).

Rahten, Andrej. »Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja za Slovensko Štajersko in Prekmurje.« V: Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018): 489-528.

Rahten, Andrej. Po razpadu skupne države (Celje: Celjska Mohorjeva družba; Celovec: Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2020).

Rahten, Andrej. »'Šampanjec v Gradcu in nemške demivierges' – ocena delovanja podpolkovnika Shermana Milesa na Štajerskem leta 1919.« Studia Historica Slovenica 19, št. 3 (2019): 781-814.

Rihtarič, Ivan. »Časopis Murska straža in dogodki v Radgoni od aprila do septembra 1919.« V: Im Brennpunkt des Geschehens 1918-1920 – V žarišču dogodkov 1918-1920 (Bad Radkersburg: Stadtgemeinde; Radgona: Mestna občina, 2018), 304-23.

Rozman, Franc. »Politično življenje Nemcev.« V: Od Maribora do Trsta (Maribor: Pedagoška fakulteta, 1998), 51-56.

Schober, Franz Josef. »Über die Kämpfe um die neue Grenze nach dem ersten Weltkrieg im Raum Mureck-Halbenrein-Abstall.« V: Im Brennpunkt des Geschehens 1918-1920 – V žarišču dogodkov 1918-1920 (Bad Radkersburg: Stadtgemeinde; Radgona: Mestna občina, 2018), 170-241.

Stavbar, Vlasta. Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje (Maribor: Založba Pivec, 2017).

Steinböck, Erwin. Die Kämpfe um Radkersburg und im steirischen Grenzraum 1919 (Wien: Österreichischer Bundesverlag, 1983).

Studen, Andrej. »Izjava enega zanesljivega Slovenca zadostuje.« Prispevki za novejšo zgodovino 49, št. 1 (2009): 129-42.

Studen, Andrej. »Odstranjevanje prejšnje zunanjosti in ponemčevalnega stremljenja šolske oblasti.« V: Slovenski prelom 1918. Uredil Aleš Gabrič (Ljubljana: Slovenska matica, 2019), 161-80.

Studen, Andrej. »O 'ferdamanih babah in dedih.'« Zgodovina za vse 27, št. 2 (2020): 25-56.

Ščap, Dušan. »Apaško vprašanje v letih 1919-1920 iz zornega kota poročanja slovenskih časopisov.« V: Im Brennpunkt des Geschehens 1918-1920 – V žarišču dogodkov 1918-1920 (Bad Radkersburg: Stadtgemeinde; Radgona: Mestna občina, 2018), 244-65.

Ščap, Dušan. »Vprašanje (Apaškega polja) Apaške kotline 1919-1921 iz zornega kota poročanja avstrijskih časopisov.« V: Zbornik soboškega muzeja 25. Uredil Branko Kerman (Murska Sobota: Pomurski muzej, 2019), 313-24.

Ščap, Dušan. Apaško polje skozi zgodovino (Mahovci: Samozal., 2021).

Toš, Marjan. »Prevratni dnevi 1918/1919 pri Lenartu v Slovenskih goricah.« Časopis za zgodovino in narodopisje 68, št. 2 (1997): 323-28.

Ude, Lojze. Boj za Maribor (Maribor: Založba Obzorja, 1988).

Ude, Lojze. Boj za slovensko severno mejo 1918-1919 (Maribor: Založba Obzorja, 1977).

Vovko, Andrej. »Nemška šolska organizacija Deutscher Schulverein.« V: Slovenska kronika XIX. stoletja – 1861-1883. Uredil Janez Cvirn (Ljubljana: Nova revija, 2001), 340, 341.

Zajšek, Boštjan, Jugoslavija prihaja (Maribor: Pokrajinski arhiv, 2018).

Zajšek, Boštjan. »Nemški« luterani in 'slovenski' katoličani.« Stati inu obstati, št. 23/24 (2018): 140-159.

Zorn, Tone. »'Deutsche Grenzwacht' in razmejitev na Štajerskem v letih 1919-1922.« Časopis za zgodovino in narodopisje 51, št. 1 (1980): 165-81.

Zorn, Tone. »'Murska straža' o slovenski severni meji in o Prekmurju v letih 1919/1922.« Zgodovinski časopis 34, št. 4 (1980): 413-30.

Published
2021-10-19
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)