Libraries in Maribor between 1918 and 1941

  • Dragan Potočnik
Keywords: Maribor libraries, Study Library, People’s Library, Slavic Reading Society, Educational Catholic Library, Chamber of Labour Library, Association of Cultural Societies Library

Abstract

Libraries are one of the indicators of the cultural developments in Maribor. They spread around the city after 1918. In 1921, the pre-war scientific library of the Historical Society for Slovenian Styria transformed into the general scientific Study Library. Under the expert leadership of Janko Glazer, it soon became the first and largest Slovenian scientific library in Styria. In the interwar period, the libraries in Maribor were – because of the socio-political and ideological splits – divided among three political camps: the liberals with the People’s Library; the Catholics with the Educational Catholic Library; and the socialists with the Chamber of Labour Library. The libraries of the Association of Cultural Societies also played an essential role in national awakening and culture. The educational institutes and numerous societies in Maribor had their libraries as well.

References

Arhivski viri

PAM – Pokrajinski arhiv Maribor:

PAM, fond Mestna občina Maribor.

PAM, fond Slovanska čitalnica Maribor.

UKM – Univerzitetna knjižnica Maribor:

UKM, Rokopisna zbirka, Slovanska čitalnica, Maribor, Ms 201/IV, 6.

ZAP – Zgodovinski arhiv Ptuj:

ZAP, MD-II-2 fond Muzejsko društvo.

Časopisni viri

Delavska politika, 1926, 1928, 1933, 1936, 1938, 1941.

Jutro, 1926, 1928.

Marburger Zeitung, 1928.

Mariborski večernik Jutra, 1927, 1928, 1931, 1938.

Slovenec, 1927, 1938.

Slovenski gospodar, 1925.

Straža, 1924.

Tabor, 1921, 1927.

Večernik, 1940.

Vzajemna Svoboda, 1938.

Literatura

Baš, Franjo. »Maribor v avstrijski ustavni dobi.« Časopis za zgodovino in narodopisje 38, št. 3 (1967): 184–243.

Dolar, Jaro. Spomini: v preddverju literature. Maribor: Obzorja, 1995.

Dolenc, Ervin. »Boj za množice – Zveza kulturnih društev«. V: Slovenska kronika XX. stoletja, ur. Marjan Drnovšek in Drago Bajt, 246. Ljubljana: Nova revija, 1995.

Ferlež, Jerneja. »Prebivalstvo Maribora 1848-1991.« Studia Historica Slovenica 2, št. 1 (2002): 79–125.

Friš, Darko. »Maribor po prevratu in vladni komisar dr. Josip Leskovar.« Studia Historica Slovenica 18, št. 1 (2018): 191–216.

Friš, Darko. »Razmah in napredek Maribora v času županovanja dr. Josipa Leskovarja (1924-1928).« Acta Histriae 26, št. 1 (2018): 127–58.

Friš, Darko in Nina Gostenčnik. »Dr. Alojzij Juvan - drugič na čelu mariborske mestne občine (1935–1941).« Acta Histriae 26, št. 1 (2018): 181–206.

Glazer, Janko. Študijska knjižnica v Mariboru: zgodovina njenega nastanka. Maribor: Mariborska tiskarna, 1928.

Glazer, Janko. »Študijska knjižnica v Mariboru. Zgodovina njenega nastanka.« V: Razprave, članki in ocene, ur. Viktor Vrbnjak. Maribor: Obzorja, 1993.

Gostenčnik, Nina. »Dr. Franjo Lipold, mariborski mestni načelnik v letih od 1931 do 1935.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 989–1028.

Hartman, Bruno. »Petinsedemdeset let Univerzitetne knjižnice Maribor (1903—1978).« V: Univerzitetna knjižnica Maribor 1903—1978 : jubilejni zbornik, ur. Bruno Hartman et al., Maribor, 1978.

Hartman, Bruno. »Slovanska čitalnica v Mariboru in njeni knjižnici.« Časopis za zgodovino in narodopisje 50, št. 1-2 (1979): 295–340.

Hartman, Bruno. »Delavske knjižnice v Mariboru do druge svetovne vojne.« Časopis za zgodovino in narodopisje 51, št. 2 (1980): 322–50.

Hartman, Bruno. »'Südmarkini' knjižnici v Mariboru.« Časopis za zgodovino in narodopisje 54, št. 1-2 (1983): 145–53.

Hartman, Bruno. »Mariborska Zveza kulturnih društev in njene knjižnice.« Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 23, št. 1-2 (1983): 89–99.

Hartman, Bruno. »Knjižnica mariborske realke (realne gimnazije) (1870–1941).« Časopis za zgodovino in narodopisje 56, št. 2 (1985): 139–62.

Hartman, Bruno. »Knjižnice v Mariboru.« V: Maribor skozi stoletja. Razprave I, ur. Jože Curk, Bruno Hartman in Jože Koropec, 695–704. Maribor: Obzorja, 1991.

Hartman, Bruno. »Dvoje nenavadnih mariborskih knjižničarjev.« Časopis za zgodovino in narodopisje 64, št. 2 (1993): 229–40.

Hartman, Bruno. Zgodovina slovenskega dramskega gledališča v Mariboru do druge svetovne vojne. Maribor: Založba Obzorja, 1996.

Hazemali, David, Mateja Matjašič Friš, Ana Šela in Majda Schmidt. »Med priložnostmi in pomanjkanjem: Maribor v času prvega županskega mandata dr. Alojzija Juvana, 1928–1931.« Acta Histriae 26, št. 1 (2018): 159–80.

Jenuš, Gregor. »'Ljubi Bog, kako varovati, česar ni, saj vendar pri vseh koncih in krajih sili v Mariboru slovenski značaj na dan!': Johann Schmiderer – zadnji mariborski župan avstrijske dobe.« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 901–28.

Kranjc, Cene. »Naše tiskarstvo v letih 1918–1938.« V: Spominski zbornik Slovenije: zbornik ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal in France Stele, 226–62. Ljubljana: Jubilej, 1939.

Maček, Jure. Ukinitveni komisar za društva, organizacije in združenja na Spodnjem Štajerskem. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2004.

Pirjevec, Avgust. Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba Sv. Mohorja, 1940.

Potočnik, Dragan. Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941. Maribor: Založba Litera, 2003.

Potočnik, Dragan. »Literarna ustvarjalnost v Mariboru 1918-1941.« Studia Historica Slovenica 14, št. 2-3 (2014): 417–33.

Potočnik, Dragan. »Mariborski župan Viktor Grčar (1921–1924).« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 961–87.

Potočnik, Dragan. »Vladni komisar Ivan Poljanec (1921).« Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017): 949.

Skala, Anton in Vekoslav Špindler. Prosvetno delo 1925–1930: ob petletnici Zveze kulturnih društev v Mariboru. Maribor: Zveza kulturnih društev, 1930.

Stavbar, Vlasta. Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1914–1918. Maribor: Založba Obzorja, 1998.

Žnidarič, Marjan. Do pekla in nazaj, Nacistična okupacija in narodnoosvobodilni boj v Mariboru. Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 1997.

Published
2020-12-16
Section
Articles