Vojni invalidi in njih socialnopolitični položaj v stari Jugoslaviji

Avtorji

  • France Kresal

Ključne besede:

Jugoslavija, vojni invalidi, socialna zgodovina, gospodarska zgodovina, invalidske podpore

Povzetek

Vojnih invalidov in drugih uživalcev invalidskih podpor je bilo v stari Jugoslaviji okrog 635.000 in so pomenili enega pomembnih problemov ne samo z vidika socialne politike, pač pa tudi z vidika gospodarstva in čisto političnih razmer. Večina (95%) vojnih invalidov in nepreskrbljenih družinskih članov padlih vojakov je bila iz prve svetovne vojne. Skoraj četrtina jih ni imela dovolj lastnih materialnih in produktivnih sredstev za preživljanje. Njihovega težkega materialnega položaja niso ustrezno izboljšale ne denarne podpore, ne druge ugodnosti. Niso imele ne socialnega zavarovanja, ne zaščite za druge primere eksistenčne ogroženosti.

Prenosi

Objavljeno

1974-01-01

Številka

Rubrika

Razprave