Avstrijski kapital v industriji stare Jugoslavije

Avtorji

  • France Kresal Inštitut za zgodovino delavskega gibanja

Ključne besede:

Kraljevina Jugoslavija, tuj kapital, avstrijski kapital, industrija, proizvodnja, gospodarska zgodovina

Povzetek

Značaj avstrijskega kapitala v Jugoslaviji je zanimiv z dveh vidikov: kot kapital, investiran v obstoječo industrijo in kot kapital, ki je bil investiran na novo v času 1919-38. Od tujega kapitala odpade večina na francoskega in angleškega, manjši del na avstrijskega, češkega in madžarskega. Avstrijski kapital in vodilne strukture v njem niso imele negativnih posledic na razvoj industrije v Jugoslaviji gledano s stališča organizacije in tehnične proizvodnje.

Prenosi

Objavljeno

1987-01-01

Številka

Rubrika

Razprave