Stečajna politika v Sloveniji do druge svetovne vojne

Avtorji

  • France Kresal Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

stečaj, stečajna politika, gospodarstvo, Slovenija

Povzetek

Avtor obravnava zakonodajno ureditev in dejansko izvrševanje stečajev v obdobju Avstro-Ogrske in Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1919-1929) oziroma Kraljevine Jugoslavije (1930-1941). Bankrot in stečaj sta bila pereče gospodarsko in družbeno zlo in so ju kot takega tudi obravnavali tako v gospodarski kot v kazenski zakonodaji. Uvedbo in izvajanje stečajev je urejal avstrijski konkurzni red iz leta 1868 z najpomembnejšimi spremembami iz leta 1897 in 1916 ter jugoslovanski stečajnini zakon iz leta 1929.

Prenosi

Objavljeno

2003-01-01

Številka

Rubrika

Razprave