Oblike kolaboracije med drugo svetovno vojno s posebnim pogledom na dogajanje v večnacionalni Jugoslaviji

Avtorji

  • Boris Mlakar

Ključne besede:

Jugoslavija, Slovenija, 2. svetovna vojna, okupacija, kolaboracija, odporniško gibanje

Povzetek

Večnarodni sestav Kraljevine Jugoslavije je vsekakor pomembno vplival na pojav kot tudi na razsežnosti kolaboracije z okupacijskimi oblastmi po porazu in razkosanju države aprila 1941. V napadu in pri okupaciji so namreč sodelovale sosednje države, ki so imele že stare aspiracije oziroma revindikacije do posameznih delov Jugoslavije, ker so menile, da gre za osvoboditev njihovih zatiranih manjšin oziroma (ponovno) združitev nacionalnega ozemlja, ali je šlo še za druge zgodovinske in psevdozgodovinske argumente. Na tej podlagi je tako v določenih predelih jugoslovanskega ozemlja prišlo do kolaboracije z okupatorjem vsaj dela prebivalstva na neke vrste nacionalni podlagi. Nadaljnja dinamična razmerja med okupatorjem in domačimi subjekti pa so privedla tokom vojne še do drugih virov kolaboracije. Tu je veliko vlogo odigralo tudi odporniško gibanje, kjer je glede na njegovo komunistično vodstvo strah pred bodočo zmago komunizma predstavljal nov vir za nastanek kolaboracije. Avtor v referatu sistematično predstavi zadevni razvoj po posameznih jugoslovanskih pokrajinah, z izjemo Srbije.

Prenosi

Objavljeno

2005-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>