Medical Services and Doctors in the Slovene Home Guard

  • Boris Mlakar
Keywords: Second World War, Slovenia, collaboration, Home Guard, medical service, sanitary corps

Abstract

Avtor poskuša čim bolj natančno rekonstruirati bistvene značilnosti sistema zdravstvene oskrbe za ranjene in bolne pripadnike kolaboracionistične in protirevolucionarne formacije Slovenskega domobranstva, ki je v času nemške okupacije delovala v Ljubljanski pokrajini. Formalno je celotno domobransko sanitetno službo organiziral in nadzoroval sanitetni odsek organizacijskega štaba, o važnejših kadrovskih potezah pa je odločal tudi nadrejeni nemški štab. Ker je arhivsko gradivo sanitetnega odseka ohranjeno le v drobcih, je avtor svojo rekonstrukcijo gradil posredno, na podlagi ostalega domobranskega gradiva, pritegnil pa je tudi nekaj ustnih virov, ob upoštevanju celotne razpoložljive literature. Ker je znano, da se je zdravniški stan množično angažiral na strani partizanskega gibanja, je avtor nekoliko več pozornosti namenil tudi zdravnikom, ki so delovali znotraj Slovenskega domobranstva.

Published
2006-01-01
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>