Sanitetna služba in zdravniki v okviru Slovenskega domobranstva

Avtorji

  • Boris Mlakar

Ključne besede:

2. svetovna vojna, Slovenija, kolaboracija, domobranstvo, zdravstvo, sanitetna služba

Povzetek

Avtor poskuša čim bolj natančno rekonstruirati bistvene značilnosti sistema zdravstvene oskrbe za ranjene in bolne pripadnike kolaboracionistične in protirevolucionarne formacije Slovenskega domobranstva, ki je v času nemške okupacije delovala v Ljubljanski pokrajini. Formalno je celotno domobransko sanitetno službo organiziral in nadzoroval sanitetni odsek organizacijskega štaba, o važnejših kadrovskih potezah pa je odločal tudi nadrejeni nemški štab. Ker je arhivsko gradivo sanitetnega odseka ohranjeno le v drobcih, je avtor svojo rekonstrukcijo gradil posredno, na podlagi ostalega domobranskega gradiva, pritegnil pa je tudi nekaj ustnih virov, ob upoštevanju celotne razpoložljive literature. Ker je znano, da se je zdravniški stan množično angažiral na strani partizanskega gibanja, je avtor nekoliko več pozornosti namenil tudi zdravnikom, ki so delovali znotraj Slovenskega domobranstva.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>