Utrinek o socialnem položaju primorskih emigrantov v Kraljevini Jugoslaviji

Avtorji

  • Milica Kacin Wohinz

Ključne besede:

primorski Slovenci, emigranti, fašizem, Jugoslavija, Italija

Povzetek

Avtorica prikazuje na osnovi dveh dokumentov Zveze jugoslovanskih emigrantskih združenj iz Zagreba in Bratskega društva Gortan-Bazovica iz Sarajeva iz leta 1934 kakšen je bil socialni položaj primorskih emigrantov v Jugoslaviji. Gre za poročilo o Slovencih, emigrantih iz Primorske, ki so živeli v Makedoniji. Tja jih je naselila jugoslovanska politika z namenom kolonizirati zemljo Albancev in Turkov. Dokumenta sta bila najdena v diplomatskem arhivu italijanskega ministrstva za zunanje zadeve.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>