Gradnja in stanovanja v Trstu

Gospodarska gibanja in socialna vprašanja v Trstu 1890-1913

Avtorji

  • Aleksander Panjek

Ključne besede:

Trst, gospodarska gibanja, stanovanjska gradnja, stanovanja, socialno vprašanje

Povzetek

Prispevek obravnava gospodarske in družbene vidike stanovanjske gradnje ter njihovo medsebojno povezanost v Trstu v obdobju hitrega razvoja mesta v zadnjih desetletjih njegove "avstrijske dobe". Takrat je Trst sodil med največja avstrijska mesta in je obenem bil mesto z največjim številom slovenskega urbanega prebivalstva. V obravnavi se Trst primerja z nekaterimi večjimi avstrijskimi mesti na podlagi avstrijskih statistik, za slovenski prostor pa je primerjava možna posebno z Ljubljano. V širšem smislu je namen članka tudi prispevati k vključevanju preučevanja tržaške urbane stvarnosti v slovensko zgodovinopisje, s posebnim ozirom na gospodarske in družbene aspekte razvoja mest na Slovenskem na prehodu iz 19. v 20. stoletje.

Prenosi

Objavljeno

2006-01-01