ŠTUDENTSKO GIBANJE V LJUBLJANI 1968 IN 1971 V ŠIRŠI POVEZAVI

Avtorji

  • Zdenko Čepič Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

DOI:

https://doi.org/10.51663/pnz.58.3.02

Ključne besede:

študentsko gibanje, študentski protesti, politika, Jugoslavija, Slovenija, Univerza v Ljubljani

Povzetek

IZVLEČEK

            V letu 1968 so bili med političnimi dogodki tega leta (»Praška pomlad« in njen konec, predsedniške volitve v ZDA, protesti proti vojni v Vietnamu, …) pomembni študentski protesti. Bili so po vsej Evropi, najbolj intenzivni v Parizu. Bili so tudi v Jugoslaviji, v Beogradu (začetek junija). V Ljubljani  so bili študenti v svojih protestih bolj socialno usmerjeni kot pa politično. Več političnega je bilo v protestih študentov v Ljubljani aprila in maja 1971, ko so iz protesta zasedli Filozofsko fakulteto. Avtor na osnovi dokumentov slovenskega študentskega gibanja prestavlja delovanje študentov v Ljubljani leta 1968 in 1971.

Literatura

Sources and Literature

Archival Sources:

• SI AS, Arhiv Republike Slovenije:

- AS 1589, Stenografske beleške sa IX. zajedničke sednice Predsedništva in Izvršnog komitete CK SKJ, održane 9. VI. 1968, 77.

Literature:

• “Revolucioniranje družbe in universe.” In: Baškovič, Ciril, Pavle Gantar, Marjan Pungartnik and Pavle Zgaga. Študentsko gibanje: 1968–72. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS, Univerzitetna konferenca ZSMS, 1982.

• Ilich, Iztok. “Naša pomlad 1971.” In: Pričevanja, december 1985: študentske pomladi, edited by Iztok Ilich, Darko Štrajn, and Jaša L. Zlobec. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1986.

• Klinar, Peter. “Vzroki študentskih nemirov in protestov.” Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja 8, No. 3 (1971): 381–96.

• Pirjevec, Jože. Jugoslavija 1918-1992: nastanek, razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije. Koper: Lipa, 1995.

• Repe, Božo. “Liberalizem” v Sloveniji. Ljubljana: RO ZZB NOV Slovenije, 1992.

• Štrajn, Darko. “Nekoč je bilo študentsko gibanje?.” In: Pričevanja, december 1985: študentske pomladi, edited by Iztok Ilich, Darko Štrajn, Jaša L. Zlobec. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1986.

• Tribuna. “Prove yourself alive.” October 10, 1971.

Printed Sources:

• Baškovič, Ciril, Pavle Gantar, Marjan Pungartnik and Pavle Zgaga. Študentsko gibanje: 1968-72. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS, Univerzitetna konferenca ZSMS, 1982.

Objavljeno

2018-12-13

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>