Pregled razvoja delavsko zaščitne zakonodaje in ustanov delavske zaščite v Sloveniji med obema vojnama

Avtorji

  • France Kresal

Ključne besede:

Slovenija, delavstvo, delavska zaščitna zakonodaja, 1918-1941, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, socialna zgodovina

Prenosi

Objavljeno

1968-01-01

Številka

Rubrika

Razprave