Sto let razvoja kolektivnih pogodb na Slovenskem

Avtorji

  • France Kresal Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

zakonodaja, kolektivne pogodbe, 19. stoletje, 20. stoletje, gospodarska zgodovina, socialna zgodovina

Povzetek

Razprava prikazuje razvoj kolektivnih pogodb na Slovenskem od prvih pojavov konec 19. stoletja v okviru avstrijske delavskozaščitne zakonodaje, podrobnejši razvoj v okviru Kraljevine Jugoslavije in nov sistem kolektivnih pogodb po letu 1990. Razvoj kolektivnih pogodb je umeščen v evropski okvir z upoštevanjem specifičnih gospodarskih in družbenih razmer na Slovenskem.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01