Komunistične kulturno-prosvetne organizacije v dvajsetih letih

Avtorji

  • Ervin Dolenc Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

Komunistična partija, kulturno-prosvetne organizacije, Kraljevina SHS, Slovenija, kultura, izobraževanje

Povzetek

Razprava se omejuje na organiziranost, količino in vsebino dela komunističnih kulturno prosvetnih društev v slovenskem delu Kraljevine SHS. Ker so bili komunisti že na samem začetku obdobja postavljeni izven zakona, so se nepolitična društva pokazala kot ena najprimernejših oblik tudi izven statutarnega delovanja. Razprava je del širše raziskave kulturno prosvetne dejavnosti med slovenskim delavstvom v tej dobi.

Prenosi

Objavljeno

1989-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>