Slovensko zgodovinopisje o obdobju 1918-1991 po razpadu Jugoslavije

Avtorji

  • Ervin Dolenc Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

zgodovinopisje, Jugoslavija, Slovenija, 20. stoletje

Povzetek

Že v drugi polovici 80. let je z novim tipom raziskav začela vrsta predvsem mlajših zgodovinarjev pod vplivom modernih socialnih in antropoloških pristopov zahodno-evropskega in ameriškega zgodovinopisja. Del mlajših zgodovinarjev pa je začel z novo, ideološko sproščeno analizo politično in nacionalno občutljivih tem. Tako je bila v 90. letih objavljena vrsta monografij in člankov, ki poleg političnih vprašanj enakovredno obrav-navajo tudi gospodarsko problematiko, kulturno zgodovino, vsakdanje življenje, zgodovino idej in samo historiografijo oziroma njeno teorijo.

Prenosi

Objavljeno

2004-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>