Delovanje nasprotnikov partizanskega gibanja pod Gorjanci

Avtorji

  • Boris Mlakar Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

domobranci, Štajerski bataljon, Legija smrti, Prostovoljna protikomunistična milica, vojaške operacije, organizacija

Povzetek

Avtor na podlagi literature in arhivskih virov podaja kratek pregled organizacijske in vojaške dejavnosti protipartizanskega oziroma protirevolucionarnega tabora na območju med Novim mestom in Gorjanci. Na kratko opiše dejavnost t.i. Štajerskega bataljona ter dveh bataljonov Legije smrti, ki sta delova a v okviru kolaboracionistične Prostovoljne protikomunistične milice. Prikaže tudi boje s partizanskimi enotami. Po kapitulaciji Italije se iz teh enot formira 3.bataljon Slovenskega domobranstva, pozneje pa nekaj domobranskih postojank na novomeškem območju tvori t.i. Zaščito okraja Novo mesto.

Prenosi

Objavljeno

1995-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>