Krekova mladina

Avtorji

  • Ervin Dolenc

Ključne besede:

Krekova mladina, Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, katoliška stranka, krščanski socializem, kulturno-prosvetna dejavnost, delavstvo

Povzetek

Razprava obravnava kulturno, posvetno in mladinsko organizacijo levega krila slovenske katoliške stranke oziroma njenega delavskega sindikata Jugoslovanske strokovne zveze od ustanovitve leta 1922 do prisilne razpustitve 1933. Krekova mladina je zlasti od leta 1928 svoj prvotni namen bistveno presegala. S svojim radikalnim socialno-političnim programom je bila vzrok globokim razhajanjem v slovenskih katoliških vrstah, v okviru krščansko socialističnega gibanja pa je predstavljala idejno avantgardo. Količinsko je med slovenskim delavstvom omogočala skoraj tretjino prosvetnega dela in ljubiteljske kulture ter bila izmed treh političnih taborov po svoji moči takoj za marksistično tovrstno organizacijo.

Prenosi

Objavljeno

1990-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>