Oris raziskovalne dejavnosti dr. Toneta Ferenca

Avtorji

  • Milan Ževart

Povzetek

Prispevek obravnava raziskovalno dejavnost univerzitetnega profesorja, znanstvenega in arhivskega svetnika dr. Toneta Ferenca do začetka leta 1997, ko je njegova bibliografija obsegala 646 enot, med njimi številne samostojne publikacije. Ferenc je preučeval predvsem okupacijo in odpor proti okupatorjem na Slovenskem v času 2. svetovne vojne, a pri tem upošteval širše dogajanja. Ferenc, ki je najboljši poznavalec arhivskega gradiva za zgodovino Slovencev v obdobju 1941-1945, je tudi največ opravil pri znanstvenem objavljanju virov omenjenega obdobja. Velika kakovost Ferenčevih del v znatni meri temelji na vztrajnem in sistematičnem zbiranju virov ter obvladovanju velikih količin zgodovinskega gradiva. Brez upoštevanja Ferenčevih del ni mogoče razpravljati o zgodovini Slovencev v letih 1941-1945.

Prenosi

Objavljeno

1997-01-01