On the Use and Abuse of the Archive Materials, Kept by the Secret Services (The Example of a Story About Milovan Ilich, Published in Carinthian War Stories)

Authors

  • Mateja Jeraj Arhiv Republike Slovenije

Abstract

This purpose of this deliberation is to underline the different possibilities of abusing the secret services' archive materials, which may contain extensive data of questionable authenticity. Such documents therefore call for a particularly meticulous and thorough scientific analysis, which, however, has not been the case in the story under consideration. The story exhibits the following specific characteristics: disregard for the specifics of place and time while analysing the sources from the post-war period; unfamiliarity with the characteristics of judicial proceedings in that period; selective use and biased interpretation of available documents; omission of certain important facts; unnecessary and uncritical interpretation of the events from the period after 1970.

References

Bajc, Gorazd. »O knjigi Igorja Omerze – Boris Pahor v žrelu Udbe, Nekritična uporaba varljivih virov lahko vodi v ustvarjanje novih krivic.« Primorski dnevnik, 24. 9. 2017, 13.

Bavcon, Ljubo. »Poskus pravne in politične analize dachauskih procesov.« V: Dachauski procesi: Raziskovalno poročilo z dokumenti, 125–55. Ljubljana: Komunist 1990.

Cankar, Tadej. »Arhivsko gradivo nekdanje Uprave službe državne varnosti in njenih predhodnic: osnovne značilnosti in primerjava nekaterih vidikov hrambe in upravljanja gradiva v postsocialističnih državah.« V: Totalitarizmi – vprašanja in izzivi, 3, Odstiranje zamolčanega, zbornik prispevkov, 271, 272. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2013.

Dornik Šubelj, Ljuba. Oddelek za zaščito naroda za Slovenijo. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 1999.

Hutař, Vera. Žrtvovana: Zamolčana resnica o Leopoldini Mekina. Novo mesto: Dolenjska založba, 1998.

Ivanič, Martin. »Kronološki prikaz poteka in razveljavitve dachauskih procesov (1946–1986).« V: Dachauski procesi: Raziskovalno poročilo z dokumenti, ur. Martin Ivanič, 33–51. Ljubljana: Komunist 1990.

Ivanič, Martin. »Zemljarič Janez.« V: Enciklopedija Slovenije 15, 154. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Janša, Petra. »Mag. Igor Omerza: Gre za montiran, udbovsko-vojaški proces v komunistični Sloveniji leta 1984.« Demokracija, 29. 5. 2016. Pridobljeno 27. 1. 2018. http://www.demokracija.si/fokus/mag-igor-omerza-gre-za-montiran-udbovsko-vojaski-proces-v-komunisticni-sloveniji-leta-1984.

Jeraj, Mateja in Jelka Melik. Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2015.

Jeraj, Mateja in Jelka Melik. Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim: Epilog. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije 2017.

Jeraj, Mateja. »Obračun z liberalno mislečimi skupinami in posamezniki po drugi svetovni vojni.« V: Nečakov zbornik: procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec, Bojan Balkovec in Božo Repe, 373–92. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018.

Kobe, Peter. »Uporaba kazenskega procesnega prava v dachauskih procesih«. V: Dachauski procesi: Raziskovalno poročilo z dokumenti, ur. Martin Ivanič, 107–17. Ljubljana: Komunist 1990.

Kopač, Vlasto. »Zgodba o Neži in njenem bunkerju.« Borec, št. 5, 6, 7, maj/junij/julij 1987: 459462.

Linasi, Marjan, Koroške vojne zgodbe: Nekaj utrinkov iz let 1938–1945. Celovec: Mohorjeva založba, 2017.

Tršan, Lojz. »Razbitje OF in partije v Ljubljani.« Viri 10. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 1996.

Vode, Angela. Skriti spomin, ur. Alenka Puhar. Ljubljana: Nova revija, 2004.

Ziherl, Branko. »Promemorija.« V: Dachauski procesi: Raziskovalno poročilo z dokumenti, 25–32. Ljubljana: Komunist 1990.

Published

2018-05-17

Issue

Section

Reflections and Discussions