Slovensko podjetništvo v industriji

Avtorji

  • France Kresal Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

slovenska zgodovina, podjetništvo, industrija, gospodarska zgodovina, medvojno obdobje

Povzetek

Razprava obravnava razvoj podjetništva v Sloveniji v okviru Jugoslavije 1918-1941. Na osnovi virov in lastnih dolgoletnih raziskav ugotavlja podjetniško osnovo v tem obdobju, ki je razvila močno industrijo, organizirala tržišče in spodbujala ustvarjalno podjetniško vzdušje, sodelovala pri oblikovanju take pravne ureditve, ki je omogočala zaščito slovenskega narodnega gospodarstva, akumulacijo kapitala, nacionalizacijo tujih podjetij v začetku in možnost angažiranja tujega kapitala ob ustanavljanju novih podjetij in razvoju starih.

Prenosi

Objavljeno

1994-01-01

Številka

Rubrika

Razprave