Upor ali kolaboracija - resnična dilema?

Avtorji

  • Boris Mlakar Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

Slovenija, druga svetovna vojna, okupacija, odporniško gibanje, kolaboracija, revolucija

Povzetek

Avtor na podlagi arhivskih virov in literature predstavlja dileme, ki so se pojavile pred Slovenci in njihovimi političnimi subjekti najprej ob napadu fašističnih sil na Jugoslavijo aprila 1941 ter nato v času neposredno po okupaciji. Ugotavlja, da je bila velika večina z izjemo nemške manjšine protiokupatorsko in prozavezniško usmerjena. Kmalu so se oblikovale podtalne odporniške skupine, ki so bile za postopno izgrajevanje organizacije ter čakanje na ugoden čas za oborožen nastop. Ugodni trenutek je ob nacističnem napadu na Sovjetsko zvezo kmalu dočakala komunistična partija, ki se je pripravljala tudi na hkratno izvedbo revolucije.

Prenosi

Objavljeno

2001-01-01

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 5 > >>