Zbornice in združenja v Sloveniji 1918-1945

Avtorji

  • France Kresal Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, SI-1000 Ljubljana

Ključne besede:

gospodarstvo, gospodarske ustanove in organizacije, zbornice, združenje obrtnikov, industrijcev, trgovcev in denarnih zavodov

Povzetek

Avtor na pregleden način predstavlja obvezne organizacije za zaščito stanovskih interesov v Sloveniji od 1918 do 1945. Za zaščito stanovskih interesov so bile splošne in posebne zbornice ter združenja trgovcev, obrtnikov in industrijcev ter društvo bančnih zavodov. Splošne zbornice so bile Zbornica za trgovino, obrt in industrijo na delodajalski strani in Delavska zbornica na delojemalski strani ter Kmetijska zbornica za zaščito kmečkega stanu. Poleg teh je bilo več zbornic posameznih poklicev (inženirska, zdravniška, lekarniška, odvetniška, notarska). Članstvo v zbornicah je bilo urejeno s posebnimi uredbami, članstvo v obrtnih in trgovskih združenjih pa je temeljilo na določbah obrtnega zakona. Med okupacijo v drugi svetovni vojni se je spremenil značaj stanovskih organizacij, spremenila se je tudi vsebina njihovega dela. Na nemškem okupacijskem ozemlju so bile vključene v sistem nemških gospodarskih zbornic, ali pa ukinjene. V Ljubljanski pokrajini so bile kot Zveza delodajalcev sestavni del fašističnega korporacijskega sistema skupaj s Pokrajinsko delavsko zvezo in Združenjem kmetovalcev.

Prenosi

Objavljeno

2002-01-01

Številka

Rubrika

Razprave