Predstavitev programa dela Inštituta za novejšo zgodovino (2000-2004)

Gospodarska in socialna zgodovina Slovencev 1848-1991

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino
Published
1999-01-01
Section
Bibiography