Podjetništvo v slovenskem kmetijstvu

Razpotja med individualnim in kolektivnim podjetništvom v kmetijstvu od zemljiške odveze do druge svetovne vojne

Avtorji

  • Žarko Lazarević Inštitut za novejšo zgodovino

Ključne besede:

slovenska zgodovina, gospodarska zgodovina, kmetijstvo, zadružništvo

Povzetek

V slovenskem kmetijstvu so prevladovale majhne kmetije, ki niso bile sposobne zadostiti zahtevam tržnega gospodarjenja. Zato se je med Slovenci utrdilo prepričanje, da lahko tem kmetom omogoči preživetje in sprostitev podjetniške pobude v okvirih kapitalistične ekonomije le zadružništvo. Vendar so se ti upi izjalovili, ker pri blagovnem zadružništvu niso uspeli doseči takih rezultatov kot pri kreditnem.

Prenosi

Objavljeno

1994-01-01

Številka

Rubrika

Razprave

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 4 > >>